Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania za udział w projekcie

Data publikacji 23.09.2021

22 i 23 września 2021 r. odbyła się konferencja – organizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – podsumowująca zakończenie prac w projekcie LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody. Celem projektu było podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody, poprawa koordynacji ich działań oraz ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody.

Poprzez realizację pilotażowych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do podmiotów, których tematyka prawnej ochrony przyrody bezpośrednio dotyczy (m.in. władze sądownicze oraz organy ścigania), a także do ogółu społeczeństwa cel projektu został osiągnięty.

podziękowania dla CSP w Legionowie

W trakcie konferencji, przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie otrzymali podziękowania za współpracę w przedsięwzięciu.

asp. szt. Artur Rogowski

Powrót na górę strony