Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warszataty z musztry

Data publikacji 21.09.2021

Na placu manewrowym CSP odbyły się trzydniowe warsztaty poświęcone praktycznym aspektom wykonywania musztry realizowanej w formie ćwiczeń, które doskonalą takie elementy jak m.in: przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej, oddawanie honoru, poruszanie się z bronią i bez broni, formowanie szyku.

Pierwszego dnia zajęć dokonano sprawdzenie m.in. stopnia teoretycznej znajomości podstaw, wiedzy z zakresu regulaminu musztry w Policji, wyszkolenia indywidualnego funkcjonariuszy, opanowania czynności poszczególnych elementów musztry indywidualnej i zespołowej.

W kolejnych dniach w ramach zagadnień z musztry indywidualnej, funkcjonariusze doskonalili i prezentowali m. in. chwyty szablą. Dużo czasu zostało poświęcone zagadnieniu musztry zespołowej.

W przedsięwzięciu brała udział kadra Wydziału Dowodzenia, która potwierdziła swoją zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności w przedmiotowym zakresie. Przeprowadzone warsztaty pogłębiały wiedzę i utrwaliły umiejętności, które pozwolą reprezentować i kształtować wizerunek Centrum podczas różnego rodzaju uroczystości służbowych i państwowych.

nadkom. Tomasz Midro

fot.: WD

 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
 • Policjanci CSP podczas ćwiczeń z musztry
Powrót na górę strony