Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Forum Teleinformatyki

Data publikacji 18.09.2008

Od dzisiaj rozpoczyna się w CSP XIV Forum Teleinformatyki, organizowane przez firmę BIZTECH. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania, które potrwa dwa dni, są dobre praktyki w zakresie usług i dokumentów elektronicznych.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Począwszy od pierwszej edycji w 1995 roku niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, tym samym odzwierciedlając rozwój polskiego rynku IT. Co roku do Legionowa - bo tradycyjnie już, spotkania odbywają się w CSP - przyjeżdżają odpowiedzialni za rozwój IT w przedsiębiorstwach menedżerowie, przedstawiciele polskiego biznesu, sektora finansowego, administracji państwowej i samorządowej oraz twórcy i dostawcy rozwiązań teleinformatycznych. Podczas rozpoczętego dziś tj. 18 września Forum, pod nazwą „Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne - dobre praktyki” poruszane będą zagadnienia związane z usługami i dokumentami elektronicznymi. W dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego usługi elektroniczne stają się powszechne, powinny stać się one dostępne dla każdego obywatela. Stanowią także źródło rozwoju gospodarki. W agendzie Forum znajdziemy zarówno sesję metodologiczną jak i sesje praktyczne. Tradycją Forum są wieczorne spotkania Uczestników i rozmowy kuluarowe.

Interesująco zapowiada się też drugi dzień Forum, poświęcony na dyskusję nad dobrymi praktykami stosowanymi w przypadku projektów unijnych. Spotkaniu towarzyszy tradycyjnie charytatywna loteria fantowa na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Na podstawie www.forumti.pl
Anna Galant, rzecznik CSP

zdj. Piotr Maciejczak, ZKS
 

Powrót na górę strony