Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hulajnogi elektryczne, UTO i UWR – nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym

20 maja 2021 roku wejdzie w życie kolejna już nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Tym razem ustawodawca zmierzył się z bardzo ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kwestią osób poruszających się różnego rodzaju „pojazdami”. Kluczową sprawą było ustalenie jaką rolę w świetle obowiązujących przepisów odgrywa osoba poruszająca się np. hulajnogą elektryczną lub na rolkach.

Nie było to sprawą prostą, gdyż postęp technologiczny dzisiejszych czasów oraz wyobraźnia producentów takich urządzeń pozostawiają w tyle przepisy normujące poruszanie się po drogach. Wprowadzane regulacje mają na celu uporządkowanie ruchu osób przemieszczających się w ten sposób na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.
Istotą nowelizacji ustawy było określenie, czym z punktu widzenia prawa są urządzenia, takie jak hulajnoga elektryczna, urządzenia wspomagające ruch oraz urządzenia transportu osobistego. Udało się tego dokonać, czego efektem są definicje precyzujące przedmiotowe pojęcia. Z ich treścią powinien zapoznać się każdy uczestnik ruchu, niezależnie od tego, czy będzie to osoba piesza czy kierujący pojazdem.
Dokonane zmiany precyzują kwestie związane z poruszaniem się takich urządzeń po drogach, przede wszystkim obowiązki i zakazy z tego wynikające, dotyczące m.in. ustępowania pierwszeństwa, parkowania itp.
Wprowadzono również szereg zmian polegających np. na zmodyfikowaniu obecnych definicji zawartych w art. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Na nowo zdefiniowano uczestnika ruchu, pieszego oraz rozszerzono pojęcie drogi.
Poniżej przedstawiamy wybrane regulacje zawarte w nowelizowanej ustawie. Zgodnie z nowymi przepisami zabrania się:
•    kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,
•    kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
•    przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów,
•    ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów,
•    pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku
w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.
Wszystkich uczestników ruchu zachęcamy do szczegółowej analizy znowelizowanych przepisów i odsyłamy do lektury ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 720).

Źródło:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego, dostęp z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Źródło: ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 720).
Druk sejmowy nr 911 z 28 stycznia 2021 r.

Opracował: podkom. Marcin Zbrzeżny

 

Powrót na górę strony