Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dobre praktyki technika kryminalistyki

Data publikacji 22.02.2021

W ostatnich dniach nakładem wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ukazała się monografia pt. „Dobre praktyki technika kryminalistyki”, pod redakcją Adama Frankowskiego i Piotra Trojanowskiego. Pozycja ta stanowi efekt kilkuletnich starań zmierzających do opracowania kompendium wiedzy obejmującego teorię i praktykę pracy technika kryminalistyki w krajowych realiach prawnych, organizacyjnych, technicznych i logistycznych.

Zamiarem twórców monografii było możliwie kompletne, a jednocześnie zwarte treściowo, przedstawienie wiedzy na temat ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz prowadzenia i dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia, biorące za punkt odniesienia przede wszystkim praktyczne aspekty wykonywania tego typu czynności. Jedną z jej głównych, lecz nie jedyną zaletą, jest przedstawienie czytelnikowi szeregu bardzo konkretnych reguł postępowania w danych okolicznościach zastanych na miejscu zdarzenia, co powinno przyczynić się do ujednolicenia stosowanych w praktyce metod pracy techników kryminalistyki.

Okładka monografii „Dobre praktyki technika kryminalistyki”

Praca ta powinna stać się lekturą obowiązkową zarówno dla policyjnych praktyków, jak i dla wszystkich tych osób, które ze względów zawodowych bądź hobbystycznych interesują się techniką kryminalistyczną. Warto tu o niej wspomnieć również z tego względu, że do grona autorów bądź współautorów poszczególnych podrozdziałów zaliczają się nauczyciele policyjni Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP, w tym: podinsp. Jarosław Piotrowski, podinsp. Sławomir Ronowicz, nadkom. Iwona Bogusz, podkom. Jolanta Zawałeń oraz asp. szt. Kamila Poloczek.

podinsp. Jarosław Piotrowski

Powrót na górę strony