Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓŁPRACA CSP Z AKADEMIĄ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH GRUZJI

Data publikacji 20.10.2020

Trzydziesta rocznica utworzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie skłania do refleksji i podsumowania działań jakie podejmowała nasza szkoła w ramach współpracy międzynarodowej. Celem podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli policyjnych oraz wymiany dobrych praktyk CSP nawiązało relacje z wieloma nowoczesnymi europejskimi instytucjami edukacyjnymi. Jedną z nich jest Akademią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji z którą CSP podpisało w roku 2017 deklarację o współpracy. W poniższym artykule przedstawiono zakres działalności oraz strukturę zaprzyjaźnionej Akademii.

Akademia definiuje swoją misję jako zapewnienie szkolenia zorientowanej na potrzeby społeczności i wysoko wykwalifikowanej kadry, z pomocą profesjonalnych instruktorów oraz programów szkoleniowych opartych na nowoczesnych standardach. 

Kadra Akademii składa się z 229 osób (w tym 106 osób personelu stałego oraz 123 osoby na kontraktach), z czego 124 pracowników to mężczyźni (54%) a 105 to kobiety (46%). Ponadto w skład personelu Akademii wchodzi 55 instruktorów zaproszonych do współpracy wraz z 6 asystentami oraz 33 instruktorów pracujących tu na stałe.     

Główne dydaktyczne komórki organizacyjne Akademii to:

-Wydział Wyszkolenia Zawodowego

-Wydział Psychologii

-Centrum Językowe

-Zespół Zapewniający Jakość Szkolenia  

-Wydział Realizujący Szkolenia w Zakresie Ochrony Ludności.

Są one wspomagane przez jednostki wspierające, takie jak:

-Zespół ds. Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych

-Zespół Prawny

-Zespół Kadr 

-Zespół IT 

-Zespół ds. Finansów

-Zespół Logistyczny

-Kancelaria

Dobór do Akademii składa się z następujących etapów: złożenie wniosku, test, wywiad, badanie medyczne i badanie poziomu sprawności fizycznej. Test oraz wywiad są przeprowadzane przez Akademię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych natomiast badanie medyczne i badanie poziomu sprawności fizycznej realizowane są w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Nabywanie wiedzy i umiejętności przez studentów Akademii realizowane jest w oparciu o następujące programy:

 • Kurs podstawowy dla nowych rekrutów
 • Kurs podstawowy dla rekrutów straży granicznej
 • Kurs podstawowy dla śledczych
 • Kurs podstawowy dla strażaków i ratowników. 

Oprócz tego Akademia implementuje kursy doskonalące zakresie:

 • BCP 
 • Zarządzania
 • Przesłuchiwania nieletnich
 • Działań realizowanych przez śledczych
 • Działań realizowanych przez strażaków i ratowników.

Poniżej przedstawiono statystykę odnotowaną w grudniu 2019, odnoszącą się do liczby studentów szkoły. W roku tym w Akademii studiowało 5106 osób, w tym:

 • 815 na szkoleniu podstawowym
 • 1363 na szkoleniach doskonalących i przekwalifikowujących
 • 784 na szkoleniach zawodowych
 • 2144 na szkoleniach e-learningowych.

Na zmodernizowaną infrastrukturę Akademii dla studentów oraz kadry składają się:

 • odnowiony kampus
 • strzelnica
 • strzelnica kryta
 • zakwaterowanie typu hotelowego
 • odnowiona siłownia wraz z wybudowanym zapleczem typu Cross-Fit
 • odnowiona kantyna.

Akademia realizuje współpracę bilateralną z wieloma podmiotami międzynarodowymi, w tym z:

 • Edukacyjnym Kompleksem Policji w Republice Armenii
 • Centrum Szkoleniowym Bezpieczeństwa Publicznego w Forsyth w Georgii, USA
 • Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych w Charkowie na Ukrainie
 • Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych we Lwowie
 • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Dygitalizaji i Migracji w Baden-Wurttemberg w Niemczech  
 • Krajową Akademią Spraw Wewnętrznych Ukrainy
 • Krajowym Uniwersytetem Służby Publicznej Węgier
 • Policyjną Akademią w Turcji
 • Krajowym Kolegium Policji na Łotwie
 • Instytutem Pamięci Narodowej w Polsce
 • Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.  

Renata Cedro

Powrót na górę strony