Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Webinar z Narodowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych w Charkowie

Data publikacji 19.10.2020

15 października br. odbyło się spotkanie webinar zorganizowane przez Koordynatora Biura Regionalnego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej EUMC w Charkowie p. Roberta Żółkiewskiego, w którym uczestniczyli: Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler oraz Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Jarosław Zgierski. W konferencji wzięli również udział: Rektor Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (XHYBC) w Charkowie pułkownik policji Dmytro Szwec, prorektor XHYBC Leonid Mohilewski, Kierownik Katedry Taktycznego i Specjalistycznego Treningu Fizycznego Wydziału nr 2 pułkownik policji Oleksandr Morhunow, Kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej Ołena Ustymenko, kadra naukowo-dydaktyczna XHYBC, a także profesor Roman Demkiv z Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie.

Spotkanie poświęcone zostało wymianie doświadczeń w zakresie form szkolenia z zakresu ruchu drogowego realizowanych przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych w Charkowie.

W trakcie konferencji przedstawiony został film omawiający działalność dydaktyczną, bazę szkoleniową oraz strukturę organizacyjną Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Ponadto kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Jarosław Zgierski przedstawił prezentację na temat szkoleń z zakresu ruchu drogowego realizowanych w CSP.

Podczas dyskusji przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie zwrócili uwagę na bardzo szeroki zakres kursów specjalistycznych z zakresu ruchu drogowego realizowanych w CSP. Prorektor XHYBC Leonid Mohylewski zaznaczył, że doświadczenie Centrum będzie niezwykle przydatne w szkoleniu przyszłych policjantów ruchu drogowego policji ukraińskiej. Wyraził zadowolenie z nawiązania współpracy oraz nadzieję na kolejne spotkanie offline po zniesieniu ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19. Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler zadeklarował chęć dalszej współpracy z Narodowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych w Charkowie oraz wymiany doświadczeń podczas bezpośrednich wizyt w Charkowie oraz w Legionowie.

tekst/foto.: mł. insp. Jarosław Zgierski

  • mł. insp. Jarosław Zgierski podczas konferencji
  • mł. insp. Jarosław Zgierski podczas konferencji
  • mł. insp. Jarosław Zgierski podczas konferencji
  • Przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie podczas konferencji
  • Przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie podczas konferencji
  • Przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie podczas konferencji
Powrót na górę strony