Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska ma powody do dumy. RANKING, jak bezpiecznie się czujesz w miejscu zamieszkania

Data publikacji 15.10.2020

Eurostat zapytał mieszkańców różnych krajów Europy, czy dobrze oceniają swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Warto dowiedzieć się, jaką odpowiedź Polacy udzielili na tak zadane pytanie.

W dyskusjach dotyczących wad i zalet życia w Polsce, dość często pojawia się argument dotyczący bezpieczeństwa. Wiele osób uważa, że nasz kraj pod tym względem wyróżnia się "na plus” wśród innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili zweryfikować tę obiegową opinię. Jest to możliwe dzięki wynikom badań, które przeprowadził Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Analiza Eurostatu potwierdza dobre opinie Polaków na temat własnego bezpieczeństwa.

Wyniki z Bułgarii i Wielkiej Brytanii są szczególnie złe

Warto wiedzieć, że Eurostat regularnie sprawdza i ocenia nie tylko typowo liczbowe aspekty gospodarki oraz życia społecznego. Ważne są również badania ankietowe przeprowadzane przez Europejski Urząd Statystyczny. Jedno z takich badań odpowiada na pytanie, jak duży odsetek mieszkańców poszczególnych krajów Europy dostrzegł w swoim otoczeniu (miejscu zamieszkania) przestępstwa, przemoc lub wandalizm. Nie jest to ranking zgłoszeń a doświadczenia/obaw odnośnie tego typu sytuacji. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl poniżej przedstawili udział osób, które  potwierdziły obecność takich niepokojących zjawisk w swoim miejscu zamieszkania porównując ze wcześniejszymi badaniami:

Austria - 11%/10%
Belgia - 16%/12%
Bułgaria - 25%/22%
Chorwacja - 5%/3%
Cypr - 10%/14%
Czechy - 14%/8%
Dania - 16%/7%
Estonia - 17%/7%
Finlandia - 13%/7%
Francja - 15%/15%
Grecja - 12%/14%
Hiszpania - 15%/11%
Holandia - 15%/18%
Irlandia - 12%/10%
Litwa - 5%/4%
Luksemburg - 11%/11%
Łotwa - 29%/9%
Malta - 10%/13%
Niemcy - 13%/13%
Norwegia - 5%/4%
Polska - 7%/5%
Portugalia - 12%/7%
Rumunia - 13%/12%
Słowacja - 9%/5%
Słowenia - 9%/8%
Szwajcaria - 12%/8%
Szwecja - 14%/14%
Węgry - 13%/5%
Wielka Brytania - 25%/24%
Włochy - 14%/11%

Powyższe informacje wskazują, że Polska odnotowała jeden z najniższych wyników w całej Unii Europejskiej (obok Chorwacji, Norwegii oraz Litwy). Co więcej, niski wynik dotyczący naszego kraju w 2008 r. (7 proc.), przez 10 lat dodatkowo spadł o 2 punkty procentowe (do 5 proc.). Jeżeli chodzi o nowe kraje członkowskie UE, to na przeciwnym biegunie uplasowała się Bułgaria. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeszcze gorzej od Bułgarii wypadła Wielka Brytania. Mniej więcej co czwarty mieszkaniec tego kraju stwierdził, że w jego miejscu zamieszkania dochodzi do przestępstw, przemocy lub aktów wandalizmu. Trzeba jednocześnie podkreślić, że wynik dotyczący Zjednoczonego Królestwa znacząco nie poprawił się przez 10 lat. Negatywne zmiany były natomiast widoczne na terenie Holandii (wzrost analizowanego wyniku z 15 do 18 proc.), Cypru (10 → 14 proc.), Malty (10 → 13 proc.) oraz Grecji (12 → 14 proc.). Niezbyt dobrze przedstawiają się też wyniki ankiety przeprowadzonej w Niemczech, Szwecji oraz Francji.

Niemcy czują się mało bezpiecznie w dużych miastach

W ramach uzupełnienia warto dodać, że Eurostat podaje również udział osób, które widziały przestępstwa, przemoc lub wandalizm na terenie swoich wsi, małych miast i przedmieść oraz dużych miast. Jeżeli chodzi o Polskę, to taki badany udział z 2018 r. wynosił odpowiednio: 2,1 proc. (wieś), 4,7 proc. (małe miasto i przedmieście) oraz 8,3 proc. (duże miasto). Wynik dotyczący dużych polskich miast jest jednym z najniższych w grupie analizowanych państw. Tylko na terenie Norwegii, Słowacji, Węgier, Litwy oraz Chorwacji mniejsza część mieszkańców metropolii dostrzegła przemoc, przestępstwa lub wandalizm.

Analizowane wyniki badań Eurostatu wskazują, że problem z bezpieczeństwem w dużych miastach istnieje nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii (wynik: 30,8 proc.). Niepokojąco wysokie wyniki odnotowano również w przypadku Bułgarii, Niemiec, Belgii, Holandii, Grecji oraz Francji. Nasi zachodni sąsiedzi, podobnie jak Belgowie i Brytyjczycy mają problem dotyczący znacznie gorszego poczucia bezpieczeństwa na terenie dużych miast. Taki wniosek można wysnuć biorąc pod uwagę również wyniki dotyczące mniejszych miast, przedmieść oraz wsi.

kgp/sk

Powrót na górę strony