Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już 4 lata

Data publikacji 09.10.2020

Ponad 2,3 mln użytkowników, 8 mln odsłon strony i ponad 1,6 mln naniesionych zagrożeń potwierdzają słuszność zaproponowanego w 2016 r. społeczeństwu rozwiązania. Intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych.

W dniu 5 października 2020 r. minęły cztery lata od wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie kraju. Ponad 2,3 mln użytkowników, 8 mln odsłon strony i ponad 1,6 mln naniesionych zagrożeń potwierdzają słuszność zaproponowanego w 2016 r. społeczeństwu rozwiązania. Intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych.

Pobranie aplikacji na telefon umożliwia korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w sposób praktycznie nieograniczony. Naniesienie zagrożenia będzie możliwe w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. Zachęcamy do pobrania KMZB na swój telefon i korzystania z tej formy kontaktu z Policją. Sposób ten, w obecnej sytuacji epidemicznej, jest w 100% bezpieczny, gdyż nie wymaga osobistego przybycia do jednostki organizacyjnej Policji, ani kontaktu z innymi osobami. Podkreślić należy, że policjanci odpowiedzialni za funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, bez względu na występujące zagrożenie spowodowane COVID-19, podejmują nieprzerwanie działania, zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa ludzi m.in. reagując na wskazane na mapie zagrożenia.

Wśród dostępnych do wyboru kategorii zagrożeń, użytkownicy najczęściej wskazują te związanie z: nieprawidłowym parkowaniem, przekraczaniem dozwolonej prędkości oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. W ciągu czterech lat Mapa zagrożeń ewaluowała, dostosowując zarówno kategorie zagrożeń, jak i funkcjonalności aplikacji do oczekiwań użytkowników i pojawiających się nowych, dotychczas niezdiagnozowanych zagrożeń.

Każda propozycja przesłana na dedykowaną skrzynkę poczty elektronicznej kmzb@policja.gov pl czy też przekazana w innej formie policjantom jest wnikliwie analizowana w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Wielokrotnie otrzymane postulaty omawiane są z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie KMZB w poszczególnych województwach. Działanie takie pozwala na wprowadzanie optymalnych, z punktu widzenia zadania, jakie jest przypisane Mapie zagrożeń, rozwiązań.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wzbudziła zainteresowanie kolegów z wielu europejskich Policji, a założenia polskiego rozwiązania prezentowano na wielu konferencjach, sympozjach czy spotkaniach bilateralnych.

Dziękując za wszystkie przekazane zgłoszenia skutkujące poprawą bezpieczeństwa i świadczące o współodpowiedzialności użytkowników Mapy zagrożeń za szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludzi, zachęcamy do dalszego korzystania i jednocześnie promowania wśród przyjaciół, znajomych oraz rodziny tego rozwiązania.

kgp/sk

Powrót na górę strony