Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepszy policjant - oskarżyciel publiczny w Polsce

Data publikacji 19.11.2019

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się Finał II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji najlepszym okazał się aspirant sztabowy Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

Konkurs, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, odbywał się w dniach 18-19 listopada. Nadzór nad przebiegiem i organizacją wydarzenia sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Finał konkursu obejmował następujące konkurencje:

 • wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego,
 • pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych,
 • pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych zamkniętych, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

Po podsumowaniu punktów wszystkich konkurencji tak przedstawia się podium:

I miejsce – asp. szt. Krzysztof Kamiński, KPP w Tomaszowie Mazowieckim (KWP w Łodzi),

II miejsce – asp. Waldemar Ostrowski, KPP w Kluczborku (KWP w Opolu),

III miejsce – asp. szt. Grzegorz Starzyk, KPP w Jarosławiu (KWP w Rzeszowie).

Podczas uroczystości zakończenia konkursu, nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Rosół i Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz jak najwięcej chwil, które motywują do dalszych sukcesów w pracy i służbie.

sk

fot.: mł. asp. Robert Karyś

 • Uroczyste zakończenie Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli publicznych.
  Najlepszy policjant-oskarżyciel publiczny w Polsce
 • Uroczyste zakończenie Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli publicznych.
  Najlepszy policjant-oskarżyciel publiczny w Polsce
 • Uroczyste zakończenie Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli publicznych.
  Najlepszy policjant-oskarżyciel publiczny w Polsce
 • Uroczyste zakończenie Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli publicznych.
  Najlepszy policjant-oskarżyciel publiczny w Polsce
 • Uroczyste zakończenie Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli publicznych.
  Najlepszy policjant-oskarżyciel publiczny w Polsce
 • Uroczyste zakończenie Finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli publicznych.
  Najlepszy policjant-oskarżyciel publiczny w Polsce
Powrót na górę strony