Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych – już w poniedziałek!

Data publikacji 15.11.2019

Profesjonalizacja działań Policji wymaga stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów każdej służby. Już w najbliższy poniedziałek funkcjonariusze wydziałów prewencji będą mieli okazję po raz drugi sprawdzić swoje kompetencje zawodowe podczas ogólnopolskiego konkursu dotyczącego zadań wykonywanych przez oskarżycieli publicznych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Patronat nad II Ogólnopolskim Konkursem dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych objął Komendant Główny Policji.

     Z uwagi na konieczność zwiększenia świadomości prawnej policjantów poprzez promocję działań z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń, w jednostkach terenowych Policji zostały przeprowadzone dwa etapy konkursu: 1) powiatowy i 2) wojewódzki/stołeczny konkursu. W konkursie wzięli udział policjanci z komend powiatowych, miejskich, rejonowych, Komendy Stołecznej Policji oraz komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji, którzy pełnią funkcję oskarżyciela publicznego.

     Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby prewencyjnej oraz motywowanie ich do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

  1. doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów służby prewencyjnej, w tym poprzez sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;
  2. wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  3. utrwalenie wśród policjantów przekonania, że działanie zgodne z przepisami prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji;
  4. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji;
  5. przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

     Etap powiatowy konkursu obejmował konkurencję KP 1, czyli trwający 40 minut pisemny test wiedzy zawierający 40 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, a w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

     Natomiast etap wojewódzki/stołeczny konkursu polegał na przeprowadzeniu dwóch konkurencji:

  1. KW 1 – trwającego 50 minut pisemnego testu wiedzy zawierającego 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, a w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
  2. KW 2 – trwającego 40 minut pisemnego testu wiedzy dotyczącego umiejętności rozwiązywania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

     Zwycięzcy etapu wojewódzkiego, poza nagrodami, zyskali przywilej reprezentowania danego województwa podczas finału II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, który zostanie przeprowadzony w dniach 18–19 listopada 2019 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

     Finał krajowy konkursu obejmie trzy konkurencje:

  1. KK 1 – trwające stosownie do rodzaju wykroczenia, nie dłużej niż 10 minut, wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego;
  2. KK 2 – trwającą 40 minut pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych;
  3. KK 3 – trwający 50 minut pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

     Należy docenić to, że oprócz bieżących obowiązków służbowych, policjanci wydziałów prewencji poświęcili czas na przygotowanie się do udziału w konkursie podczas etapu powiatowego oraz wojewódzkiego/stołecznego. Laureaci tego etapu będą mieli ponadto okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas krajowego finału konkursu.

     Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas konkurencji konkursowych zostanie wykorzystane w codziennej, trudnej i odpowiedzialnej służbie i przyczyni się do podniesienia jakości wykonywania zadań służbowych przez oskarżycieli publicznych.

     Uważamy, że oprócz udziału w rywalizacji, konkurs będzie doskonałym polem do wymiany doświadczeń oraz miejscem integracji środowiska policyjnego. Należy także podkreślić znaczenie konkursu dla budowania pozytywnego wizerunku policjantów służby prewencyjnej.

     Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia dziękujemy za dotychczasowy wysiłek i poświęcony czas, a uczestnikom konkursu życzymy sukcesów w służbie. Gratulujemy laureatom, życząc osiągnięcia jak najlepszych wyników podczas finału konkursu.

 

Organizatorzy konkursu

Powrót na górę strony