Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs MPAT zakończony!

Data publikacji 26.06.2019

W dniach 8 maja – 19 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się kurs specjalistyczny w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych, oznaczony symbolem MPAT-1/19.

      W kursie uczestniczyło 21 osób: policjanci z komórek SPKP z całego kraju, trzech doświadczonych w wielu misjach żołnierzy Wojska Polskiego, pełniących służbę w jednostkach podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych, oraz dwoje wykładowców z CSP w Legionowie.

     Zajęcia były realizowane nie tylko na terenie CSP, ale również na terenie poligonu w Kazuniu oraz lotnisku Warszawa – Modlin. W ostatnim z wymienionych miejsc słuchacze, dzięki uprzejmości funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką służby w porcie lotniczym oraz poznać sprzęt, który ma do dyspozycji SG, w tym m.in. mogli poznać procedurę prześwietlania bagażu podróżnego.

     Zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z programem pod nadzorem kadry Zespołu Minersko-Pirotechnicznego ZSS, a także instruktorów z całego kraju delegowanych przez jednostki Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, oraz podmiotów zewnętrznych, tj.  Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny zajęć i solidne podstawy do dalszego podnoszenia nabytych umiejętności zawodowych. Intensywna praca i doskonalenie przyswojonej wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwoliły słuchaczom pomyślnie zdać egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną, co skutkowało uzyskaniem upragnionych uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych.

Tekst i zdjęcia: asp. szt. Kamila Poloczek/ZSS

 

 

  • Ćwiczenia z chemii materiałów wybuchowych
  • Zdjęcie bagażu w technice RTG
  • Robot pirotechniczny w akcji
  • Neutralizacja ładunku wybuchowego
  • Zakładanie ładunków do wybuchowego pokonania przeszkody
  • Zakończenie kursu
Powrót na górę strony