Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi wracają w teren

Data publikacji 14.06.2019

11 czerwca br. zakończyła się druga edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych, oznaczonego symbolem Dz – 2/19.

     W 22 – dniowym szkoleniu uczestniczyło 20 dzielnicowych, pełniących swoje obowiązki służbowe w  jednostkach terenowych całego kraju. Program kursu przewidywał 174 godziny zajęć dydaktycznych, w trakcie których policjanci poszerzali swoją wiedzę i umiejętności.

    Doskonalenie miało na celu przygotowanie uczestników do najefektywniejszego wykonywania zadań dzielnicowego. Wszyscy słuchacze uzyskali zaliczenia z siedmiu bloków tematycznych i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin końcowy.

    Świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji wręczył Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch, który podkreślił potrzebę systematyzowania i ujednolicania wiedzy w zakresie pełnienia służby dzielnicowego oraz życzył wszystkim powodzenia w dalszej służbie.

Tekst: st. asp. Wojciech Biedrzycki/ZSP

Zdjęcia: archiwum ZSP

  • Przygotowanie do egzaminu
  • Wręczenie świadectw
Powrót na górę strony