Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dawniej niż wczoraj

Data publikacji 18.06.2019

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Dawnej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej”

     Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a na czele Komitetu Naukowego stanął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji. Na sali konferencyjnej zasiadło wielu znamienitych gości reprezentujących instytucje państwowe i środowiska naukowe. Wśród zaproszonych znaleźli się także komendanci wojewódzcy Policji, komendanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz komendanci szkół policyjnych a wśród nich insp. Anna Rosół Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

     Celem dwudniowych obrad była nie tylko próba ukazania różnorodnych zagadnień ze stuletniej historii Policji Państwowej, historii walki o niepodległość II Rzeczypospolitej oraz okresu okupacji, osiągnięć w zwalczaniu przestępczości w Polsce, lecz także popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej polskiej Policji i promowanie postaw patriotycznych. Konferencję podzielono na kilka sesji, podczas których omawiano między innymi: zagadnienia z zakresu historii Policji Państwowej oraz losów, misji i etosu służby jej funkcjonariuszy; roli i znaczenia dokumentów źródłowych w procesie badawczym; współczesnych wyzwań dla organów i służb w zakresie zwalczania przestępczości.

     Wśród prelegentów znalazło się wielu renomowanych historyków na czele z prof. Robertem Litwińskim, Tadeuszem Wolszą i Wiesławem Janem Wysockim. O celach i głównych założeniach działania oraz osiągnięciach polskiej prokuratury mówił Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, natomiast prof. Gabor Kovacs z Uniwersytetu Narodowego Służby Publicznej w Budapeszcie zaprezentował założenia systemu szkolnictwa wyższego węgierskich policjantów oraz funkcjonariuszy innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na Węgrzech.

     Swój wkład w propagowanie wiedzy historycznej miał również przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji, który wystąpił z referatem prezentującym zagadnienia dotyczące specyfiki służby funkcjonariuszek Policji Państwowej w izbach zatrzymań dla nieletnich.

     Przebieg konferencji, jej doskonała organizacja i wysoki poziom naukowy prelegentów z pewnością przyczyniły się do godnego uczczenia 100. rocznicy powołania Policji Państwowej oraz propagowania wiedzy o chlubnych tradycjach tej formacji.

Tekst: mł. insp. Grzegorz Winnicki/ZIP

Zdjęcia: insp. Anna Rosół/Komendant CSP

 

  • Konferencja naukowa „Dawnej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej”
  • mł. insp. Grzegorz Winnicki podczas wykładu dotyczącego specyfiki służby funkcjonariuszek Policji Państwowej w izbach zatrzymań dla nieletnich
Powrót na górę strony