Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zorganizowaliśmy międzynarodowy kurs z oferty szkoleniowej CEPOL-u

Data publikacji 18.06.2019

Informacje o masowych morderstwach popełnianych przez osoby określane mianem frustratów, szaleńców albo przez działających samotnie terrorystów budzą szczególne wzburzenie społeczne; zwłaszcza jeśli ofiarami są dzieci i młodzież. Tego typu incydenty są analizowane przez przedstawicieli agencji zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

     W celu doskonalenia metod zwalczania tego typu zamachów podejmowane są również inicjatyw szkoleniowe. Jedną z nich był międzynarodowy kurs z oferty szkoleniowej CEPOL-u, agencji Unii Europejskiej zajmującej się kształceniem przedstawicieli organów ścigania, którego tematyka dotyczyła problematyki ataków dokonywanych przez uzbrojonych szaleńców lub samotnych terrorystów w miejscach publicznych. Organizatorem kursu, który odbył się w dniach 11 – 14 czerwca br., było Centrum Szkolenia Policji.

     Zarówno problematyka masowych zabójstw z wykorzystaniem broni palnej, popełnianych przez osoby będące w stanie amoku, jak również ataków dokonywanych przez samotnych terrorystów są analizowane na gruncie wielu nauk, w tym również zajmujących się bezpieczeństwem. Koncepcje podejmowania skutecznych działań interwencyjnych, zapobiegawczych i analitycznych wobec tego typu sprawców to przede wszystkim rola służb mających chronić życie i zdrowie ludzi. Z pewnością na skuteczności walki z masowymi zabójstwami popełnianymi przez szaleńców może mieć wpływ umiejętności identyfikowania symptomów, które frustrat wysyła otoczeniu w rozmowach lub wpisach w Internecie, nagłe zmiany zachowań, zwiększone zainteresowania przemocą oraz bronią palną.

     Istotnym elementem jest również oddziaływanie na wzrost świadomości personelu szkół oraz uczniów, gdyż jak pokazuje praktyka zwłaszcza szkoły są miejscami szczególnie narażonymi na atak ze strony uzbrojonych szaleńców. Nie mniej ważny jest wzrost świadomości obywateli w zakresie sposobów działania sprawców tego typu ataków, zwłaszcza dokonywanych za pomocą poruszającego się pojazdu w tłumnie odwiedzanych miejscach.

     Podjęcie skutecznej interwencji wobec samotnego terrorysty lub szaleńca, który stara się zabić jak najwięcej osób bez wątpienia wymaga międzynarodowej współpracy mającej na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie modeli działania policjantów, którzy jako pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia. Między innymi dlatego tak ważne są inicjatywy szkoleniowe o charakterze międzynarodowym.

     Do udziału w kursie przeprowadzonym przez Centrum Szkolenia Policji zakwalifikowano 26 osób zajmujących się problematyką ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w krajach Unii Europejskiej i kandydujących do europejskiej wspólnoty. Udział w zajęciach wyselekcjonowanej grupy doświadczonych praktyków miał również na celu propagowanie i wymianę dobrych praktyk. Zajęcia prowadzili doświadczeni eksperci reprezentujący policję z Hiszpanii, Francji, Rumunii a także specjalista z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Kulminacją zajęć były symulacje przeprowadzone w strzelnicy taktycznej Centrum Szkolenia Policji. Scenariusze zajęć symulacyjnych przygotował ekspert reprezentujący paryską jednostkę zajmującą się zwalczeniem terroryzmu BRI. W trakcie symulacji uczestnicy kursu, korzystając z amunicji barwiącej, mogli sprawdzić skuteczność różnych modeli postępowań funkcjonariuszy, którzy jako pierwsi przybywają na miejsce zdarzenia.

     Za stronę organizacyjną kursu odpowiadali policjanci i pracownicy gospodarza, czyli Centrum Szkolenia Policji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wielomiesięczny, wytężony wysiłek pracowników Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych oraz Wydziału Prezydialnego.

Tekst: mł. insp. G. Winnicki/ZIP

Zdjęcia: sierż. szt. R. Karyś/SDDiP

  • Szkolenie CEPOL
  • Zajęcia symulacyjne
  • Zajęcia praktyczne w strzelnicy taktycznej CSP
  • Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler wraz z uczestnikami kursu
Powrót na górę strony