Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gajewniki 2019

Data publikacji 17.06.2019

W piątek, 7 czerwca br., w miejscowości Gajewniki woj. łódzkie, odbyło się seminarium dla policjantów - jeźdźców współorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Straż Miejską w Łodzi oraz Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji. Spotkanie było doskonałą okazją do utrwalenia historii powstania Policji Państwowej.

     W seminarium przygotowanym przez Centrum Szkolenia Policji uczestniczył między innymi Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji podkom. Piotr Rzeźnik. Gościem honorowym był płk. major Robert Madarasz Szef Oddziału Jeździeckiego Policji Ratowniczej w Budapeszcie. Seminarium otworzył z-ca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler. Prelekcję przeprowadziła kom. Izabela Dobrowolska – specjalista Zakładu Kynologii Policyjnej CSP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek konnych Policji z Warszawy, Poznania, Szczecina, Tomaszowa Mazowieckiego, Rzeszowa, strażnicy miejscy z Łodzi i Wrocławia oraz zagraniczni goście - policjanci konni z Czech, Słowacji i Węgier. Spotkanie było doskonałą okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz informacji na temat funkcjonowania jednostek konnych w kraju jak i u naszych najbliższych sąsiadów.

     Odkąd powstała Policja Państwowa, czyli od 1919 r., do chwili obecnej konie są jej nierozerwalną i ważną częścią. Były wykorzystywane zarówno w codziennej służbie patrolowej, podczas przywracania naruszonego porządku publicznego, a nawet w trakcie kierowania ruchem. Podnoszeniu umiejętności jeździeckich służyły szkolenia i starty w zawodach konnych.

     Po 100 latach rola koni służbowych pozostała niezmienna. Wciąż najważniejszym ich zadaniem jest zabezpieczanie imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz patrolowanie trudno dostępnych terenów. Z danych przedstawionych na seminarium wynika, że liczba koni służbowych w Policji na koniec poprzedniego roku wynosiła 59, natomiast policjantów - jeźdźców 56. W ostatnim roku wzrosła liczba zabezpieczeń imprez masowych, podczas których wykorzystywane były patrole konne. Większa liczba policjantów - jeźdźców pozwala na efektywniejsze wykorzystanie koni służbowych w jednostkach terenowych.

     Jednym z zagadnień seminarium była kwestia zunifikowania umundurowania specjalistycznego obejmującego bryczesy, czyli spodnie do jazdy konnej oraz kaski ochronne z wymaganym atestem bezpieczeństwa. Do tej pory obowiązywały bryczesy i kaski koloru czarnego. Od 21 marca br., w celu wprowadzenia jednolitego umundurowania, obowiązywać będą bryczesy w kolorze granatowym z białymi lampasami oraz kaski w kolorze granatowym matowym.

     W ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji w sobotę, 8 czerwca, odbył się Międzynarodowy Turniej Mundurowych Formacji Konnych, w którym wzięło udział 11 drużyn, w tym 5 z zagranicy. Niełatwy policyjny tor przeszkód najlepiej pokonał przedstawiciel Policji Słowacji Oddział Koszyce – Matus Stefko na koniu Nadal. Klasyfikację drużynową wygrała Policja Czeskiej Republiki Oddział Ostrawa.

Tekst: sierż. szt. Edyta Mikołajewska/KWP Rzeszów

Zdjęcia: Danuta Bielawska/KMP Poznań

  • insp. Marcin Szyndler podczas otwarcia Seminarium
  • Beata Denis z KSP pokonuje jedną z przeszkód
  • strażnik miejski z Wrocławia pokonuje przeszkodę
  • prezentacja ekip w Manufakturze w Łodzi
  • Przemarsz ulicami Łodzi uczestników turnieju
  • zawodnik Policji Słowackiej Matius Stefko i koń Nadal - zwycięzcy indywidualni
  • zawodnik z Ostrawy na trasie
  • zwycięska drużyna z Republiki Czeskiej Oddział Ostrawa
Powrót na górę strony