Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego

Data publikacji 06.06.2019

Kolejna grupa policjantów w dniu 4 czerwca br. rozpoczęła w Centrum Szkolenia Policji szkolenie zawodowe podstawowe, oznaczone symbolem SZP-3/19. Tym razem 176 młodych adeptów rzemiosła policyjnego poznawać będzie tajniki pracy policyjnej, określone nowym programem szkolenia wprowadzonym w życie decyzją nr 168 Komendanta Głównego Policji z 22 maja 2019 r.

     W uroczystej inauguracji oprócz Komendanta CSP insp. Anny Rosół udział wzięła kadra kierownicza oraz dydaktyczno-wychowawcza CSP, a ceremonialny charakter zbiórki podkreślał udział pocztu sztandarowego wraz ze sztandarem Centrum Szkolenia Policji.

     Komendant CSP w swoim wystąpieniu pogratulowała słuchaczom między innymi decyzji o rozpoczęciu tej zaszczytnej, a jednocześnie odpowiedzialnej służby oraz podkreśliła konieczność rzetelnego i wytrwałego zdobywania wiedzy, która przełoży się w przyszłości na jakość realizowanych zadań w jednostkach terenowych Policji. Życzyła im satysfakcji z pobytu w centrum oraz stuprocentowej frekwencji osób rozpoczynających szkolenie, na egzaminie końcowym.

     W trakcie inauguracji przedstawiciel Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii odczytał list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka skierowany do rozpoczynających naukę słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

     Podczas 144 dni szkoleniowych, policjanci realizować będą między innymi zajęcia dydaktycznego z zakresu prawa, prewencji, ruchu drogowego, a także technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz zajęć teoretycznych doskonalić będą swoją wiedzę i umiejętności w trakcie zajęć praktycznych, w tym realizowanych w jednostkach terenowych garnizonu stołecznego i mazowieckiego.

     Warunkiem ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego i wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, jest zadanie egzaminu końcowego przewidzianego w ostatnim dniu szkolenia.

     Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi CSP insp. Annie Rosół przez dowódcę uroczystości kom. Leszka Dąbrowskiego .

Tekst: Naczelnik WODID mł. insp. Grzegorz Perz

Zdjęcia: Mariusz Mazewski/ZSS

  • Poczet sztandarowy Centrum Szkolenia Policji
  • Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół
  • Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego podczas uroczystej inauguracji kursu
  • Powitanie młodych policjantów przez Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Annę Rosół
  • Odczytanie przez policjanta ze Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii listu Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka skierowanego do rozpoczynających naukę słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego
  • Kadra CSP podczas uroczystego rozpoczęcia szkolenia zawodowego podstawowego
Powrót na górę strony