Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada szkoleniowa

Data publikacji 30.05.2019

W dniach 17-19 maja br., w miejscowości Wólka Magierowa, odbyła się narada szkoleniowa zorganizowana przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przy współudziale z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Spotkanie poświęcone było problematyce realizacji zadań związanych z konwojowaniem i doprowadzaniem osób, funkcjonowaniem Policji Sądowej oraz pełnieniem służby i funkcjonowaniem policyjnych miejsc prawnej izolacji.

     W naradzie wzięli udział funkcjonariusze kadry kierowniczej Wydziałów Konwojowych KWP/KSP oraz przedstawiciele szkół policyjnych, w tym Centrum Szkolenia Policji.

     W trakcie szkolenia omówione zostały wybrane zagadnienia z obszaru organizacji , nadzoru i pełnienia służby w PDOZ. Szczególną uwagę zwrócono na temat dotyczący wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas realizacji konwojów i doprowadzeń , a także kwestii nadzoru nad realizacją zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń oraz funkcjonowaniu Policji Sądowej.

     Wśród prelegentów narady wystąpił również przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji asp. Przemysław Winnicki, który wygłosił prelekcję na temat podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności policjantów w zakresie realizacji konwojów i doprowadzeń.

     Po naradzie uczestnicy wzięli udział w uroczystym zakończeniu VI Mistrzostw Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Halowej Piłce Nożnej  KONWÓJ CUP 2019, objętych Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Policji .

Tekst i zdjęcia asp. Przemysław Winnicki/ZSP

  • zdjęcie zbiorcze uczestników narady
Powrót na górę strony