Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury

Data publikacji 24.05.2019

W dniach 20 – 22 maja br. w ZKP w Sułkowicach odbyło się seminarium szkoleniowe pn. „Zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury”. Oficjalnego otwarcia dokonał Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler wraz z Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Grzegorzem Napiórkowskim.

     Gospodarzem przedsięwzięcia było Centrum Szkolenia Policji. Dzięki współpracy policjantów Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Zakładu Służby Kryminalnej i Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP, przygotowano seminarium, którego uczestnikami byli wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej oraz policjanci pionów kryminalnych KWP/KSP, koordynujący działania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko dobrom kultury.

     Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, których wystąpienia złożyły się na pierwszy dzień seminarium.

     Dzień kolejny to w zasadniczej mierze został poświęcony na zadanie praktyczne, jakim było prowadzenie oględzin zabezpieczonych dzieł sztuki oraz przedmiotów ujawnionych na stanowiskach archeologicznych. Praca odbywała się w podgrupach integrujących „techników” i „kryminalnych”. Każdy z uczestników miał do wykonania określone zadanie praktyczne.

     Dzień trzeci poświęcony został na prelekcjom dotyczącym technicznych aspektów zabezpieczania dzieł sztuki i przedmiotów pozyskanych ze stanowisk archeologicznych. Prelekcje przeprowadzili pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. W podsumowaniu seminarium, uczestnicy zgodnie podkreślali nie tylko ogromną wartość merytoryczną spotkania w zakresie podnoszenia wiedzy na temat zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury, ale również zwrócili uwagę na niezwykle istotny walor integracyjny, dzięki któremu przedstawiciele instytucji biorących udział w seminarium będą mogli jeszcze sprawniej ze sobą współpracować.

     Zastępca Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji podinsp. Jarosław Piotrowski, przy współpracy z: podinsp. Dariuszem Bajem (ZSK), podinsp. Jarosławem Golatem (ZSK), podkom. Markiem Gałęziowskim (ZSS) i asp. Jarosławem Michalskim(ZSS), odpowiadał za koordynowanie przebiegu całego przedsięwzięcia.

 

Tekst: podinsp. Jarosław Piotrowski i podkom. Marek Gałęziowski

Zdjęcia: podkom. Marek Gałęziowski

  • Powitanie uczestników seminarium przez insp. G. Napiórkowskiego oraz insp. M. Szyndlera
  • Wystąpienie przedstawicielki Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • Jedna z grup prowadzących oględziny cennych artefaktów
  • Przedmiot oględzin w zbliżeniu
Powrót na górę strony