Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZP 1/19 NA PÓŁMETKU

Data publikacji 23.05.2019

Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych są aktualnym zagadnieniem jakie w ramach zajęć z zakresu taktyk i technik interwencji realizują słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP-1B/19.

     Jednostka szkolna, która zawiera bardzo ważne treści potrzebne do bezpiecznego i skutecznego przeprowadzania interwencji składa się z czterdziestu czterech godzin dydaktycznych. W jej skład wchodzą umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu z osobą wobec której podjęta jest interwencja. Z zakresu taktyki elementy składowe to obserwacja, odległość i postawa. W ramach zajęć słuchacze poznają i doskonalą podejścia i ustawienia w tzw. trójkącie bezpieczeństwa. Uczą się: zachowań, które pozwolą na odparcie gwałtownego ataku, wzajemnej asekuracji i współpracy. Poznają i doskonalą zadania wynikające z podziału ról na prowadzącego interwencje i asekurującego. Poznają najistotniejsze zagrożenia i zachowania podlegające szczególnej obserwacji i uwadze. Uczą się pokonywania biernego i czynnego oporu, a także obezwładniania osób za pomocą siły fizycznej i innych środków przymusu bezpośredniego takich jak pałki służbowe, kaftan bezpieczeństwa, pas obezwładniający, kajdanki zakładane na ręce, kajdanki zespolone, kask zabezpieczający, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej znajdujące się na wyposażeniu Policji oraz broń palna. Drugą płaszczyzną umiejętności, którą doskonalą słuchacze, są elementy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, gdzie  niezmiernie ważne jest umiejętne stosowanie przez policjanta mowy ciała (postawa, gesty, mimika, ton głosu i sposób mówienia). Równie ważna jest też umiejętność czytania mowy ciała, pozwalająca rozpoznać zamiary uczestnika interwencji (mimika, ruchy ciała, odruch źreniczny, ruchy oczu).

     Umiejętne połączenie umiejętności taktycznych i technicznych oraz środków i zachowań socjotechnicznych ma na celu obniżenie negatywnych emocji związanych z interwencją, skuteczniejsze oddziaływanie na osobę oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Tekst i zdjęcia podinsp. Krzysztof Kozyra/ZIP

  • Nawiązanie pierwszego kontaktu
  • Siła fizyczna pod postacią chwytów
  • Obezwładnianie za pomocą dźwigni
  • Kontrola osoby w parterze za pomocą dźwigni
  • Obezwładnianie za pomocą duszenia
  • Kontrola w parterze za pomocą duszenia i dźwigni
  • Postawa strzelecka półfrontalna
  • Zatrzymanie z wykorzystaniem broni
  • Zatrzymanie z wykorzystaniem broni w patrolu dwuosobowym (pozycja leżąca)
Powrót na górę strony