Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji

Data publikacji 22.05.2019

W dniach 15 – 17 maja 2019 r. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji, oznaczonego symbolem ZKP 1/19.

     Od maja 2018 r. Centrum Szkolenia Policji jest jedyną szkołą policyjną realizującą kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji.. Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie kompetencji osób wykonujących zadania kontrolne, a także doskonalenie umiejętności nabytych w codziennej służbie.

     Program kursu obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu przygotowania kontroli, standardów pracy, przebiegu postępowania kontrolnego, dokumentowania ustaleń z kontroli oraz realizowania kontroli w trybie uproszczonym. Zajęcia programowe , realizowane głownie w formie ćwiczeń i warsztatów, przeprowadzili funkcjonariusze Biura Kontroli Komendy Głównej Policji mł. insp. Artur Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Analiz, mł. insp. Tomasz Drążkiewicz – Naczelnik Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej i mł. insp. Piotr Rzeźniczak – Naczelnik Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej. Opiekę dydaktyczną nad kursem sprawował Zakład Służby Kryminalnej.

     W kursie uczestniczyło 20 słuchaczy reprezentujących Komendę Główną Policji, komendy wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu oraz Komendę Stołeczną Policji i Szkołę Policji w Słupsku.

podinsp. Mirosław Śrubka

zdjęcia asp. Krzysztof Kamiński

 

  • mł. insp. Piotr Rzeźniczak podczas prowadzenia zajęć na kursie specjalistycznym ZKP 1/19
  • mł. insp. Piotr Rzeźniczak ze słuchaczami kursu ZKP 1/19 w sali dydaktycznej CSP
  • mł. insp. Piotr Rzeźniczak wręcza słuchaczowi świadectwo ukończenia kursu ZKP 1/19
  • Uczestnicy kursu ZKP 1/19 wraz z prowadzącym mł. insp. Piotrem Rzeźniczakiem
Powrót na górę strony