Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZP-7/18 po egzaminie

Data publikacji 13.05.2019

W dniu 10 maja br. na hali sportowej Centrum Szkolenia Policji odbyła się uroczysta zbiórka w związku z zakończeniem szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-7/18.

     Szkolenie zawodowe podstawowe realizowane było w okresie od 10 października 2018 r. do 10 maja 2019 r., tj. łącznie 142 dni szkoleniowe. Policjanci uczestniczący w szkoleniu reprezentowali 7 policyjnych garnizonów: KWP Kraków, KWP Wrocław, KWP Kielce, KWP Lublin, KWP Radom, KWP Białystok oraz Komendę Stołeczną Policji.

     W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno – wychowawczych, nauczyciele policyjni jak również rodziny i bliscy słuchaczy.

    W myśl obowiązujących przepisów, każdy policjant powinien odbyć szkolenie zawodowe podstawowe, które kończy się egzaminem. W dniu 10 maja br. do egzaminu końcowego przystąpiło 205 słuchaczy, z czego 162 uzyskało oceny pozytywne, co oznacza, że nabyli wiedzę i umiejętności na poziomie, który pozwoli im samodzielnie realizować zadania służbowe. Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler oraz Przewodnicząca Zespołu Pedagogicznego kompanii III mł. insp. Beata Martyniak-Mróz w trakcie swoich przemówień złożyli serdeczne gratulacje wszystkim absolwentom, życząc im jednocześnie pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w służbie.

     Absolwentom świadectwa wręczył insp. Marcin Szyndler w asyście dowódcy kompanii I Wydziału Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia kom. Małgorzaty Karpety oraz mł. insp. Beata Martyniak-Mróz w asyście dowódcy kompanii III asp. Joanny Kołacz. Następnie Zastępca Komendanta wraz z Przewodniczącą Zespołu Pedagogicznego kompanii III kursu SZP-7/18 wręczyli wyróżnionym policjantom listy gratulacyjne.

     Wszystkim absolwentom szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-7/18 życzymy samych sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak również w pracy zawodowej.

Tekst i zdjęcia: st. asp. Marcin Grzeszyk/WODiD

Powrót na górę strony