Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli policyjnych

Data publikacji 13.05.2019

Od początku 2019 roku w Centrum Szkolenia Policji odbyły się trzy edycje warsztatów WPCz (Doskonalenie zawodowe centralne z zakresu metodyki nauczania problematyki przestrzegania praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej podczas przedsięwzięć szkoleniowych).

     W warsztatach dotyczących metodyki nauczania problematyki przestrzegania praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej podczas przedsięwzięć szkoleniowych, uczestniczy kadra dydaktyczna ze wszystkich szkół policyjnych w kraju.

     Podczas zajęć, uczestnicy warsztatów doskonalą swoje umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje trudne w nauczaniu związane ze sferą praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej.

JM/SDDiP

Powrót na górę strony