Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów z zakresu przepisów o ochronie przyrody

Data publikacji 07.05.2019

W dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie, dla funkcjonariuszy Policji z garnizonu mazowieckiego i lubelskiego, odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zespół Projektowy Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Szkolenie zorganizowano w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”.

     W pierwszym dniu zaproszeni prelegenci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawili ogólne informacje o projekcie  LIFE15 GIE/PL/000758, dokonali analizy przepisów dotyczących form ochrony przyrody oraz aktów prawnych dotyczących ochrony gatunkowej flory i fauny.

     Jednym z prelegentów był instruktor Zakładu Szkoleń Specjalnych, asp. Artur Łasocha, który w swoim wystąpieniu przedstawił zasady prawidłowego zabezpieczania „specyficznego” materiału dowodowego jakim mogą być ślady mechanoskopijne powstałe przy wycince drzew, czy też ślady związane z kłusownictwem. O ogromnym zainteresowaniu omawianymi zagadnieniami świadczy obecność podczas tego panelu delegacji pracowników z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz ogromna liczba pytań skierowanych do prowadzącego. 

     W drugim dniu uczestnicy szkolenia zwiedzili Kampinoski Park Narodowy. Przedstawiciel parku, oprowadzając ich po terenie objętym ścisłą ochroną, przekazał uczestnikom szkolenia wiele ciekawych oraz cennych informacji prawnych, historycznych i przyrodniczych dotyczących odwiedzonych miejsc. Pobyt zakończył się odwiedzinami położonego w Puszczy Kampinowskiej Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach.

 

asp. Artur Łasocha/ZSS

zdj. asp. Artur Łasocha/ZSS oraz Magdalena Święcka i Paweł Pliszka/GDOŚ

Powrót na górę strony