Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data publikacji 28.02.2019

W dniu 21 lutego 2019 r., w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Rembertów, odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane z okazji 84. rocznicy powstania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Do udziału zostali zaproszeni również funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji.

     W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele służby więziennej, ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, szkół, a także kuratorzy sądowi, psychologowie z Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji, terapeuci, lekarze oraz duchowni. Centrum Szkolenia Policji reprezentowali: mł. insp. Tomasz Wewiór oraz asp. Dorota Kozłowska z Zakładu Służby Prewencyjnej.

     Przedstawiciele zaproszonych instytucji i podmiotów zapoznali się z działalnością Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, opartą m.in. na Programie Dwunastu Kroków, a także wymienili się doświadczeniami wynikającymi z bieżących kontaktów ze Wspólnotą. Jednym z punktów programu seminarium była prelekcja asp. Doroty Kozłowskiej na temat zakresu i roli współpracy CSP ze Wspólnotą AA. W swoim wystąpieniu odniosła się m.in. do spotkań informacyjnych, cyklicznie organizowanych w Centrum Szkolenia Policji przez przedstawicieli tej instytucji. Są one adresowane do kadry dydaktycznej i słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz kursów specjalistycznych, których programy w dużej mierze korelują z omawianą problematyką.

     Spotkania pozwalają funkcjonariuszom poszerzyć wiedzę na temat form i możliwości szukania pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także uwrażliwić na potrzeby tej grupy społecznej. Udział w tego typu zajęciach ma również pozytywny wpływ na przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom patologii społecznej.

     Warto nadmienić, że od września 2017 r. do chwili obecnej w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Wspólnotę AA wzięło udział około 460 słuchaczy Centrum Szkolenia Policji.

 

Tekst: asp. Dorota Kozłowska/ZSP

Powrót na górę strony