Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.

Data publikacji 25.02.2019

W piątek, 22 lutego, zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. reprezentowanym przez Prezes Zarządu Głównego Annę Wesołowską a Centrum Szkolenia Policji w Legionowie reprezentowanym przez Komendanta insp. Annę Rosół. Obie strony wyraziły gotowość do wzajemnego działania w zakresie realizacji zadań mających na celu popularyzowanie i utrwalanie wiedzy o historii i tradycji Policji Państwowej II RP.

     W ramach współpracy strony będą wspólnie organizowały przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w szczególności: prelekcje, wykłady i spotkania, a także konkursy oraz wystawy z zakresu funkcjonowania Policji Państwowej II RP. Porozumienie umożliwia również wzajemne udostępnianie materiałów na temat działalności Policji Państwowej II RP, jak też prowadzenie wspólnych działań mających na celu zachowanie pamięci o jej funkcjonariuszach. Wydarzenie to doskonale wpisuje się w tegoroczne obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Po podpisaniu porozumienia Komendant CSP zaprosiła Panią Prezes do obejrzenia wystawy Sto lat w służbie dla Niepodległej, przygotowanej w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem.

     Warto dodać, że Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi od 2000 r. Jej członkami są przede wszystkim osoby wywodzące się z rodzin policjantów II RP, ale także czynni policjanci i rekonstruktorzy. Organizacja ta poprzez realizację zadań statutowych pielęgnuje pamięć i rozpowszechnia wiedzę o Policji II RP, eksponuje patriotyczny udział policjantów w okresie II Wojny Światowej, dąży do ujawniania faktów i utrwalania prawdy o losach policjantów przetrzymywanych w obozach hitlerowskich i obozach specjalnych NKWD.

 

sierż. Monika Trojanowska/WP

zdjęcia asp. szt. Jolanta Zawałeń i Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony