Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie służby

Data publikacji 22.02.2019

W obecności kierownictwa i kadry Centrum Szkolenia Policji odbyła się uroczystość pożegnania podinsp. Zbigniewa Pyszniewskiego, który 22 lutego kończy służbę w Policji.

     Podinsp. Zbigniew Pyszniewski do służby w Policji wstąpił 16 maja 1995 roku. Jego kariera zawodowa w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się w maju 1999 r. Od początku związany był  z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, gdzie rozpoczął służbę jako starszy specjalista Sekcji Administracyjno-Gospodarczej, a następnie, od 2003 r., kontynuował ją na stanowisku kierownika tej komórki organizacyjnej. Zdecydowaną większość swojej służby poświęcił na zapewnienie utrzymania sprawności technicznej zasobów ZKP, porządku i estetyki terenu oraz obiektów zlokalizowanych w Sułkowicach. Dbał też o odpowiednią jakość posiłków przygotowywanych dla słuchaczy i sprawną obsługę logistyczną związków taktycznych kwaterowanych w ZKP podczas operacji policyjnych. Dzięki zaangażowaniu podinsp. Zbigniewa Pyszniewskiego teren i obiekty Zakładu Kynologii Policyjnej zawsze były świetnie przygotowane na przeprowadzenie kolejnych edycji Kynologicznych Mistrzostw Policji oraz przyjęcie gości w czasie Dni Otwartych CSP.

     Podinsp. Zbigniew Pyszniewski był zawsze gotowy do podejmowania różnych wyzwań. Jego kompetencje, zaangażowanie i rzetelność były doceniane nie tylko przez kierownictwo szkoły, ale również przez przełożonych wyższego szczebla. Świadczą o tym między innymi przyznane wyróżnienia, jak choćby Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant, czy Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

     Naszemu koledze, na kolejnym życiowym etapie, życzymy wszelkiej pomyślności, niesłabnącego zdrowia i spełnienia najpiękniejszych marzeń.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

Powrót na górę strony