Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci SZP-5A/18

Data publikacji 20.02.2019

W dniu 19 lutego słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-5A/18 przystąpili do egzaminu kończącego ponad sześciomiesięczne szkolenie.

     Szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-5A/18 realizowane było w okresie od 23 lipca 2018 r. do 19 lutego 2019 r. W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler, kierownicy komórek dydaktyczno – wychowawczych oraz nauczyciele policyjni. Zwracając się do absolwentów Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji wyraził przekonanie, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą im w profesjonalny sposób wykonywać przyszłe zadania oraz obowiązki służbowe. Następnie pogratulował policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu, wręczył świadectwa, a funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie listy gratulacyjne.

     Wszystkim absolwentom życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w służbie.

nadkom. Adam Czekaj/kierownik ZTO

zdj. sierż. szt. Robert Karyś/SDDiP

Powrót na górę strony