Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Data publikacji 18.02.2019

W dniu 14 lutego przedstawiciele Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji gościli w siedzibie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich w Szczecinie.

     Komisja jest instytucją umiejscowioną w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odpowiadającą za badanie wszystkich poważnych zdarzeń związanych z transportem morskim pod kątem ustalenia ich przyczyn i podejmowania na tej podstawie działań służących ciągłej poprawie bezpieczeństwa przewożenia osób i towarów.

     Celem wizyty były konsultacje i wzajemna wymiana doświadczeń na kilku niezwykle istotnych płaszczyznach współpracy pomiędzy PKBWM a Policją (głównie praktyczne aspekty oględziny miejsca zdarzeń prowadzonych na jednostkach pływających i w portach, oraz standardy ich dokumentowania). Warto też zaznaczyć, iż współpraca pomiędzy Komisją a Zakładem Szkoleń Specjalnych CSP trwa od 2014 roku i wyraża się przede wszystkim wsparciem udzielnym przez jej członków przy realizacji zajęć dydaktycznych na kolejnych edycjach kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych. W spotkaniu z wiceprzewodniczącym i członkami PKBWM ze strony CSP uczestniczyli podinsp. Jarosław Piotrowski i asp. Artur Łasocha.

podinsp. Jarosław Piotrowski/zastępca kierownika ZSS

zdj.: asp. Artur Łasocha/ZSS

Powrót na górę strony