Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dyżurni zmierzyli się w turniejowej rywalizacji

Data publikacji 27.11.2018

Dyżurni zajmują bardzo odpowiedzialne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Policji każdego szczebla. Wymagają one szerokiej wiedzy i umiejętności zawodowych, sprawności, zdyscyplinowania oraz samodzielności działania. W czasie nieobecności komendanta kierują pracą jednostek Policji. W Szkole Policji w Katowicach, najlepsi dyżurni w kraju zmagali się w I Finale Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

     Finał, który odbył się  w dniach 22 - 23 listopada br., poprzedziły eliminacje na poziomie komisariatów, komend powiatowych, miejskich, rejonowych i wojewódzkich. Przedsięwzięcie to wzbogaciło formy doskonalenia służb dyżurnych w kraju, stając się obok kursów specjalistycznych, doskonalenia bieżącego w jednostkach organizacyjnych i samokształcenia, kolejną okazją do poszerzania wiedzy i umiejętności policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowania (dyżurnych, zastępców i pomocników dyżurnych).

     Na część praktyczną Turnieju składały się trzy zdarzenia: rozbój, wypadek drogowy i przejazd kibiców. Konkurencje te wymagały od obsługujących je dyżurnych, oprócz złożonej wiedzy i wielu umiejętności zawodowych, wysokiej sprawności działania, obsługi SWD oraz szybkich i trafnych decyzji. Dodatkowo dyżurny musiał wykazać się fachowością w zakresie przyjęcia interesanta, gdzie empatia i asertywność były niezbędne. Test wiedzy obejmował 60 zadań teoretycznych z 15 obszarów tematycznych – rozpoczynając od realizacji zadań na stanowisku kierowania, poprzez nadzór nad prowadzeniem pościgów, użyciem śpb, realizacją interwencji, dokonywaniem właściwej kwalifikacji prawnej zdarzeń, udzielania informacji przedstawicielom mediów, aż do udzielania pierwszej pomocy.

     Spośród 17 zawodników największym kunsztem wykazali się: podkom. Mirosław Turko z KPP w Sokółce (KWP w Białymstoku) - I miejsce, podkom. Tomasz Zwolski z KPP w Busku-Zdroju (KWP w Kielcach) - II miejsce, asp. Piotr Godyla z KPP w Oleśnie (KWP w Opolu) - III miejsce. Rywalizację podgrzewały wartościowe nagrody dla laureatów: odpowiednio dla miejsc 1-3, złota, srebrna i brązowa odznaka zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej, a także nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, jak też okolicznościowe puchary.

     Okolicznościowymi dyplomami uhonorowano również osoby, które były zaangażowane w organizację i koordynację I Finału Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Wśród wyróżnionych znalazł się podinsp. Leszek Dyduch Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji, który decyzją Komendanta Głównego Policji był powołany do zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia Turnieju. Podinsp. Leszek Dyduch w pierwszym dniu Turnieju koordynował pracę zespołu aktorskiego realizowanych symulacji zdarzeń obsługiwanych przez dyżurnych, a w kolejnym był ekspertem konkurencji obejmującej test wiedzy.

     Jesteśmy przekonani, że zapowiedź zorganizowania w przyszłym roku kolejnej edycji turnieju będzie oddziaływać mobilizująco i motywująco na  wszystkich policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowania w jednostkach organizacyjnych Policji i zachęci ich do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zakład Służby Prewencyjnej

Powrót na górę strony