Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych

Data publikacji 19.11.2018

Po raz pierwszy policjanci z wydziałów prewencji mają okazję sprawdzić oraz doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe w ogólnopolskim konkursie dotyczącym trudnych i odpowiedzialnych zadań wykonywanych przez oskarżycieli publicznych w sprawach o wykroczenia. W Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Patronat nad konkursem zorganizowanym przez CSP, we współpracy z Biurem Prewencji KGP, objął Komendant Główny Policji.

     Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby prewencyjnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

  1. sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;
  2. wyłonienie najlepszego policjanta - oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  3. utrwalenie znajomości przepisów prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej;
  4. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji;
  5. przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

     Do 26 października 2018 r. w komendach wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji został przeprowadzony etap wojewódzki/stołeczny I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z komend powiatowych, miejskich, rejonowych, Komendy Stołecznej Policji oraz komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji, którzy pełnią funkcję oskarżyciela publicznego.

     Eliminacje wojewódzkie konkursu obejmowały dwie konkurencje:

  1. pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, a w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
  2. pisemny test umiejętności, polegający na rozwiązaniu 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

     Zwycięzcy etapu wojewódzkiego, poza nagrodami, zyskali również przywilej reprezentowania danego województwa podczas finału I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, który odbywa się w dniach 19–20 listopada 2018 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

     Finał krajowy konkursu obejmie trzy konkurencje:

  1. pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych zamkniętych, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
  2. pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych;
  3. wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego, trwającego stosownie do rodzaju wykroczenia, jednak nie dłużej niż 10 minut.

     Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zdobyte przez oskarżycieli publicznych podczas konkurencji konkursowych zostanie wykorzystane w codziennej służbie i przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych zadań służbowych. Ponadto udział w konkursie daje możliwość wymiany doświadczeń oraz służy integracji środowiska policyjnego.

     Wszystkim uczestnikom finału I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Organizatorzy konkursu

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

     Wyniki pierwszej konkurencji konkursowej - KK 1 – pisemny test wiedzy

     Pisemny test wiedzy składał się z 50 zadań testowych zamkniętych, z jedną prawidłową odpowiedzią. Uczestnicy konkursu w czasie 50 minut sprawdzili swoją znajomość przepisów prawa, w szczególności ustaw: kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

     Wyniki przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli.

Lp.

Komenda Wojewódzka Policji/

Komenda Stołeczna Policji

Liczba punktów

1.

KWP w Białymstoku

42

2.

KWP w Bydgoszczy

49

3.

KWP w Gdańsku

43

4.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

41

5.

KWP w Katowicach

42

6.

KWP w Kielcach

41

7.

KWP w Krakowie

46

8.

KWP w Lublinie

45

9.

KWP w Łodzi

45

10.

KWP w Olsztynie

37

11.

KWP w Opolu

38

12.

KWP w Poznaniu

38

13.

KWP w Radomiu

38

14.

KWP w Rzeszowie

40

15.

KWP w Szczecinie

39

16.

KWP we Wrocławiu

46

17.

Komenda Stołeczna Policji

40

     Wyniki drugiej konkurencji konkursowej - KK 2 – pisemna analiza akt lub elementów akt czynności wyjaśniających

 

     W tej konkurencji uczestnicy konkursu, w czasie 40 minut, mieli dokonać pisemnej analizy akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych.

     Wyniki przedstawiają się następująco.

Lp.

Komenda Wojewódzka Policji/

Komenda Stołeczna Policji

Liczba punktów

1.

KWP w Białymstoku

18

2.

KWP w Bydgoszczy

18

3.

KWP w Gdańsku

18

4.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

16

5.

KWP w Katowicach

18

6.

KWP w Kielcach

16

7.

KWP w Krakowie

18

8.

KWP w Lublinie

16

9.

KWP w Łodzi

16

10.

KWP w Olsztynie

19

11.

KWP w Opolu

11

12.

KWP w Poznaniu

20

13.

KWP w Radomiu

17

14.

KWP w Rzeszowie

20

15.

KWP w Szczecinie

13

16.

KWP we Wrocławiu

16

17.

Komenda Stołeczna Policji

17

     

 

     Wyniki po konkurencjach KK1 i KK2

Lp.

Komenda Wojewódzka Policji/

Komenda Stołeczna Policji

KK1

KK2

Suma punktów
z konkurencji KK1+KK2

1.

KWP w Białymstoku

42

18

60

2.

KWP w Bydgoszczy

49

18

67

3.

KWP w Gdańsku

43

18

61

4.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

41

16

57

5.

KWP w Katowicach

42

18

60

6.

KWP w Kielcach

41

16

57

7.

KWP w Krakowie

46

18

64

8.

KWP w Lublinie

45

16

61

9.

KWP w Łodzi

45

16

61

10.

KWP w Olsztynie

37

19

56

11.

KWP w Opolu

38

11

49

12.

KWP w Poznaniu

38

20

58

13.

KWP w Radomiu

38

17

55

14.

KWP w Rzeszowie

40

20

60

15.

KWP w Szczecinie

39

13

52

16.

KWP we Wrocławiu

46

16

62

17.

Komenda Stołeczna Policji

40

17

57

     Wyniki trzeciej konkurencji konkursowej - KK 3

     Wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego

Lp.

Komenda wojewódzka Policji/

Komenda Stołeczna Policji

Liczba punktów

KK3

1.

KWP w Białymstoku

19,7

2.

KWP w Bydgoszczy

18,28

3.

KWP w Gdańsku

16,14

4.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

14,85

5.

KWP w Katowicach

13

6.

KWP w Kielcach

10,28

7.

KWP w Krakowie

18,28

8.

KWP w Lublinie

18,57

9.

KWP w Łodzi

18,14

10.

KWP w Olsztynie

16

11.

KWP w Opolu

12,28

12.

KWP w Poznaniu

17

13.

KWP w Radomiu

16,35

14.

KWP w Rzeszowie

10,42

15.

KWP w Szczecinie

15,14

16.

KWP we Wrocławiu

20

17.

Komenda Stołeczna Policji

7,14

Łączna liczba punktów uzyskanych przez uczestników konkursu w trzech konkurencjach

Lp.

Komenda wojewódzka Policji/

Komenda Stołeczna Policji

KK1

KK2

KK3

Suma

1.

KWP w Białymstoku

42

18

19,7

79,7

2.

KWP w Bydgoszczy

49

18

18,28

85,28

3.

KWP w Gdańsku

43

18

16,14

76,14

4.

KWP w Gorzowie Wielkopolskim

41

16

14,85

71,85

5.

KWP w Katowicach

42

18

13

73

6.

KWP w Kielcach

41

16

10,28

67,28

7.

KWP w Krakowie

46

18

18,28

82,28

8.

KWP w Lublinie

45

16

18,57

79,57

9.

KWP w Łodzi

45

16

18,14

79,14

10.

KWP w Olsztynie

37

19

16

72

11.

KWP w Opolu

38

11

12,28

61,28

12.

KWP w Poznaniu

38

20

17

75

13.

KWP w Radomiu

38

17

16,35

71,85

14.

KWP w Rzeszowie

40

20

10,42

70,42

15.

KWP w Szczecinie

39

13

15,14

67,14

16.

KWP we Wrocławiu

46

16

20

82

17.

Komenda Stołeczna Policji

40

17

7,14

64,14

Powrót na górę strony