Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tajniki procesu wykrywczego w „Kwartalniku Policyjnym”

Data publikacji 13.11.2018

Trzeci numer „Kwartalnika Policyjnego” w 2018 r. został poświęcony tematyce procesu wykrywczego. W wydaniu tym przybliżono m.in. zagadnienia dotyczące procesowego i technicznego zabezpieczenia śladów/dowodów, europejskich instrumentów prawa czy profilowania sprawców, a także wybranych aspektów takich czynności procesowych, jak przesłuchanie, przeszukanie i okazanie.

     Czynności wykonywane przez Policję w ramach tego procesu wynikają z ustawowych zadań formacji określonych w art. 1 ustawy o Policji. Do tych zadań należą przede wszystkim: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, prowadzenie działań kontr terrorystycznych, a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Proces wykrywczy realizowany przez Policję jest elementem postępowania karnego, którego głównym celem, zgodnie Kodeksem postępowania karnego, jest to, by sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności, przy czym zgodnie z Konstytucją RP: „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”.

     Aktualne wydanie „Kwartalnika Policyjnego” przybliża wybrane elementy procesu wykrywczego, w tym m.in. zagadnienia dotyczące procesowego i technicznego zabezpieczenia śladów/dowodów, europejskich instrumentów prawa czy profilowania sprawców, a także wybranych aspektów takich czynności procesowych, jak przesłuchanie, przeszukanie, okazanie.

      Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dr. n. med. Macieja Kisiela dotyczącym problematyki szczepień w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego funkcjonariuszy.

     Ponadto polecamy materiały z różnorodnych dziedzin aktualnej praktyki zawodowej policjantów, ujęte w dziale „Vademecum policjanta”, a także artykuł na temat praktycznych metod wykorzystywanych w szkolnictwie policyjnym, opublikowany w „Poradniku nauczyciela policyjnego”.

     Zapraszamy do lektury. http://kwartalnik.csp.edu.pl/

Redakcja „Kwartalnika Policyjnego”

 

Powrót na górę strony