Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niebezpieczni przestępcy, śmigłowiec, taktyka...

Data publikacji 19.05.2008

Kadra dydaktyczna ZIP ma za sobą kolejne zajęcia doskonalenia zawodowego. Tym razem, dydaktycy pod okiem pilotów z Zarządu Lotnictwa oraz instruktorów z Zarządu Operacji Antyterrorystycznych GSP KGP, mogli ćwiczyć ewakuację osób z miejsc zagrożonych.

Prowadzenie zajęć ze słuchaczami wymaga permanentnego doskonalenia wiedzy i umiejętności przez nasza kadrę dydaktyczną. Zwłaszcza, jeśli jest się dydaktykiem Zakładu Interwencji Policyjnych, gdzie sprawność fizyczna i znajomość najnowszych metod policyjnych działań są niezbędnymi elementami przygotowania dydaktyka do zajęć.  W ubiegłym tygodniu odbyły się kolejne zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego kadry tego zakładu. Ich tematem była Ewakuacja osób z miejsc zagrożonych przy użyciu śmigłowca. Celem zajęć było przygotowanie kadry do realizacji zajęć na specjalistycznych kursach dotyczących taktyki zatrzymywania niebezpiecznych przestępców oraz kursach dla funkcjonariuszy realizujących fizyczne zwalczanie terroryzmu. Zajęcia na śmigłowcu MI-8 przeprowadzili instruktorzy z Zarządu Lotnictwa oraz Zarządu Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Rozpoczęły się one od omówienia wyposażenia śmigłowców do działań policyjnych, zachowania warunków bezpieczeństwa podczas eksploatacji śmigłowców, wykorzystania lotnisk, lądowisk i terenu przygodnego oraz wzrokowych sygnałów dowodzenia. Następnie instruktorzy z ZOA omówili wykorzystywany do działań policyjnych sprzęt wysokościowy oraz omówili taktykę eskortowania niebezpiecznego przestępcy lub VIP-a z kolumny samochodowej na pokład śmigłowca.

W części praktycznej kadra ZIP ćwiczyła eskortowanie osób z kolumny samochodowej na śmigłowiec po zabezpieczeniu terenu oraz umiejętnym sprowadzeniu śmigłowca na przygodne lądowisko. W dalszej kolejności przećwiczono element, który wzbudził chyba najwięcej emocji - tzw. „winogrono”, czyli ewakuację osób z miejsc zagrożonych przy użyciu sprzętu i technik wysokościowych. Dla wielu instruktorów z CSP były to pierwsze zajęcia ze śmigłowcem, dlatego też z uwagi na wysoki stopień trudności omawianej problematyki, wszyscy wyrazili chęć kontynuacji tego typu szkoleń.

Tomasz Maczuga ZIP
Foto Adam Roguski ZIP
Powrót na górę strony