Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku Komendanta CSP

Data publikacji 08.05.2008

Z dniem 8 maja br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Policji. Decyzją Komendanta Głównego, nowym Komendantem Centrum został mł. insp. Arkadiusz Brzozowski.

mł. insp. Arkadiusz BrzozowskiKomendant Główny Policji rozkazem personalnym nr 4973 z dniem 7 maja br. zwolnił ze stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Jacentego Bąkiewicza, przenosząc go z dniem 8 maja br. do dalszego pełnienia służby na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Rozkazem personalnym nr 4975, od dnia 8 maja br. na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie powołany został mł.insp. Arkadiusz Brzozowski,dotychczasowy Komendant Szkoły Policji w Katowicach.

Komendant CSP mł.insp. Arkadiusz Brzozowski służbę w Policji rozpoczął 22 lata temu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Elblągu. Szkołę podoficerską we Wrocławiu ukończył w 1988 roku, a trzy lata później Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Przez sześć lat pełnił służbę na stanowisku specjalisty ds. wykroczeń i specjalisty ds. dzielnicowych w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku administracja, oraz Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej. W latach 1997 – 2002 był dydaktykiem Zakładu Służby Prewencji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a od 2002 roku zajmował stanowiska Naczelnika Wydziałów: Organizacji Dydaktyki a później Metodyki i Organizacji Procesu Szkolenia WSPol. W dniu 26 lutego 2006 r. objął stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, które pełnił do dnia 7 maja br. Dzień później, rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji zostaje mianowany na stanowisko Komendanta CSP w Legionowie.

Uroczyste przekazanie obowiązków Komendantowi mł.insp. Arkadiuszowi Brzozowskiemu będzie miało miejsce w dniu 14 maja, o godzinie 9.00, na placu manewrowym naszej szkoły.

Dziękujemy insp. Jacentemu Bąkiewiczowi za trzy lata wytężonej pracy na rzecz naszej szkoły, za troskę o jej rozwój, życzliwość i determinację w działaniach związanych z budową nowoczesnego modelu szkolenia polskiej Policji.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto SP Katowice
Powrót na górę strony