Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Data publikacji 21.08.2018

Zakończyła się trzecia w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oznaczonego symbolem ZZL-3/18.

Pięć dni kursu wypełnione było ćwiczeniami z zakresu umiejętności miękkich w kierowaniu grupą, takimi jak umiejętności z zakresu komunikacji, motywowania oraz rozwiązywania sytuacji trudnych. W piątek, 10 sierpnia 2018 r. Pani Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Gołąbek wręczyła  absolwentom kursu świadectwa jego ukończenia.

Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest jednym z priorytetowych kursów Centrum Szkolenia Policji i cieszy się uznaniem uczestników, z uwagi na zawarte w programie treści, jaki i warsztatowy charakter zajęć.

 

JM/SDDiP

Powrót na górę strony