Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służba na drodze - przygotowania

Data publikacji 10.08.2018

Rozpoczęła się ósma, w tym roku, edycja „kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna”, oznaczona symbolem RDs-8/18. Kurs będzie trwał 31 dni, a jego uczestnikami są policjantki i policjanci z terenu całego kraju pełniący służbę w komórkach właściwych w sprawach ruchu drogowego – łącznie 60 osób.

     Zajęcia dydaktyczne realizowane są w sześciu blokach tematycznych. Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi aktami prawnymi wykorzystywanymi w trakcie służby pełnionej na drodze. Obejmują one między innymi zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz kontroli transportu drogowego, którym realizowany jest zarobkowy i niezarobkowy, krajowy i międzynarodowy transport osób i rzeczy. Policjanci poznają również przepisy związane z kontrolą stanu technicznego pojazdów, a także pełnieniem służby na drogach. Zdobędą również umiejętności z zakresu kierowania ruchem drogowym – ćwiczenia praktyczne w tym zakresie realizowane są na różnych skrzyżowaniach dróg znajdujących się na terenie m. st. Warszawa i odbywają się w warunkach rzeczywistego ruchu pojazdów oraz pieszych. Funkcjonariusze poznają też podstawy prawne i zasady posługiwania się miernikami prędkości oraz wideorejestratorami wykroczeń.

st. asp. Janusz Kozłowski/ZRD

Powrót na górę strony