Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gorąca musztra

Data publikacji 09.08.2018

Wysoka temperatura nie przeszkadza słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP - 4/18, w wykonywaniu ćwiczeń z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Tego rodzaju zajęcia są planowane na początku pierwszego policyjnego szkolenia.

     Stosowanie zasad określonych w regulaminie musztry jest obowiązkiem każdego policjanta – wyrazem jego odpowiedzialności za powierzone obowiązki służbowe oraz dbałości o godny wizerunek własny i całej formacji. Policjant powinien posiadać umiejętności w zakresie regulaminowego zachowania się w stosunku do przełożonego, policjanta starszego stopniem, a także prawidłowo wykonywać obowiązki związane z uczestniczeniem w uroczystościach służbowych oraz o charakterze państwowym. Słuchacze, choć są dopiero na początku policyjnej drogi zawodowej, doskonale znają stawiane wobec nich oczekiwania, dlatego z tak dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Wiedzę i umiejętności „z musztry” przekazują im nauczyciele policyjni Zespołu Taktyki Działań Zespołowych Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji.

podinsp. Leszek Dyduch/Zastępca Kierownika ZSP i hg

zdjęcia: kom. Krystian Szczerbaty/ZSP

Powrót na górę strony