Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Coroczne spotkanie partnerów CEPOL-u

Data publikacji 17.07.2018

W dniach 10 - 11 lipca br. w Budapeszcie, w siedzibie CEPOLU-u, agencji Unii Europejskiej zajmującej się koordynacją polityki szkoleniowej służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich, odbyło się coroczne spotkanie instytucji współpracujących z agencją na płaszczyźnie szkoleniowej.

     Po krótkim wprowadzeniu i zaprezentowaniu porządku spotkania przez Detlefa Schroedera Dyrektora CEPOL-u, przedstawiciele Wydziału Szkolenia i Badań CEPOL-u przedstawili zagadnienia związane z organizacją kursów stacjonarnych, zarówno w kwestiach dotyczących priorytetów szkoleniowych, jak też w odniesieniu do spraw o charakterze organizacyjnym. W tej części obrad poruszono również kwestie przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz dobrych praktyk w tym zakresie, a także zasad finansowania szkoleń objętych procedurą grantową w nadchodzącym roku. Pierwszy dzień spotkania zakończył się wystąpieniem liderów dwóch pilotażowych Centrów Doskonalenia CEPOL-u, które będą organizować kursy z zakresu kontrterroryzmu oraz przygotowania funkcjonariuszy do wykonywania zadań w ramach misji stabilizacyjnych. W kolejnym dniu uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłaszania propozycji odnoszących się do zakresu oraz form swojej współpracy z CEPOL-em w ramach realizacji przyjętego katalogu szkoleń na 2019 r. Aktywność partnerów agencji może polegać na organizacji lub współorganizacji danego przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach konsorcjum lub jako podmiotu zapewniającego kadrę ekspercką.

     Od 2016 r. CEPOL współpracuje w ramach umów ramowych z 60 podmiotami reprezentującymi między innymi jednostki policji, straży granicznej, służby celnej oraz instytucje badawcze krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród partnerów CEPOL-u jest również Centrum Szkolenia Policji. Począwszy od 2016 r. agencja corocznie organizuje spotkania, których zasadniczym celem jest nie tylko podsumowanie współpracy z partnerami ramowymi i wymiana doświadczeń, lecz także uzyskanie wstępnych informacji dotyczących zainteresowania organizacją szkoleń z oferty CEPOL-u.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/ZIP

zdjęcie: archiwum ZIP

Powrót na górę strony