Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Święto w CSP

Data publikacji 16.07.2018

W czasie uroczystego apelu z okazji obchodów 99. rocznicy powstania polskiej Policji, 40 funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Policji odebrało odznaczenia państwowe, odznaki resortowe, a także akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. dr Andrzej Szymczyk oraz zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa. Tegoroczne obchody Święta Policji, jakie odbywają się na terenie jednostek organizacyjnych w kraju, honorowym patronatem objął Minister Spraw wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński.

     W swoim wystąpieniu Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół podkreśliła rolę CSP w przygotowywaniu policjantów do profesjonalnego wykonywania zadań w poszczególnych rodzajach służb policyjnych. Przypomniała efekty działalności szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji, latach 1991 – 2017 – blisko 24 tysiące absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego i ponad 109 tysięcy absolwentów kursów specjalistycznych oraz pozostałych rodzajów doskonalenia zawodowego centralnego. Wyraziła też duże uznanie dla zaangażowania policjantów w zadania dydaktyczne i inne, niż związane z realizacją procesu dydaktycznego, m.in. podejmowane w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, akcjach profilaktycznych, a także organizowanie zbiórek koleżeńskich i akcji krwiodawstwa. Podkreśliła również wysiłek i zaangażowanie pracowników całego pionu logistycznego w różnorodne przedsięwzięcia realizowane w CSP oraz działania zapewniające słuchaczom właściwe warunki socjalne. Złożyła serdeczne gratulacje wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym. Wszystkim policjantom, pracownikom i słuchaczom Centrum Szkolenia Policji życzyła dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz jak najwięcej chwil, które motywują do dalszych sukcesów w pracy i służbie.

     Po wystąpieniu insp. Anny Rosół funkcjonariusze zostali uhonorowani srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę, srebrnymi i brązowymi odznaki Zasłużony Policjant, odebrali także akty mianowania na wyższe stanowiska i stopnie służbowe.

     I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, w swoim wystąpieniu, wskazał na ogromną i niezwykle odpowiedzialną rolę jednostki szkoleniowej w przygotowywaniu kadr policyjnych. Przypomniał, że CSP jest jedyną jednostką szkoleniową Policji, która  prowadzi doskonalenie zawodowe centralne w zakresie: tresury psów służbowych, policji wodnej, działań minersko-pirotechnicznych, zwalczania przestępczości narkotykowej i nieletnich, a także techniki operacyjnej. Zwracając się do funkcjonariuszy podkreślił szczególny charakter tego zawodu oraz fakt, że służba w Policji łączy się z dyspozycyjnością i poświęceniem, często tym najwyższym. Na koniec złożył policjantom gratulacje z okazji otrzymanych wyróżnień i awansów, a także podziękował wszystkim zebranym za codzienną służbę i pracę.

     W czasie uroczystości policyjna asysta honorowa złożyła wieniec pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który usytuowany jest na terenie Kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie.

     Spotkanie, podczas którego towarzyszyła nam Orkiestra Reprezentacyjna Policji, zakończyło się defiladą poddziałów.

     27 lipca, w kościele pw. św. Jana Kantego w Legionowie została odprawiona Msza Święta w intencji legionowskiego środowiska policyjnego. W Mszy celebrowanej przez księdza prałata Lucjana Szcześniaka uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy i słuchacze Centrum Szkolenia Policji, a także funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

asp. Artur Łasocha/ZSS

Powrót na górę strony