Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczestnicy praktyk studenckich w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 10.07.2018

W miniony piątek do Centrum Szkolenia Policji przybyła grupa studentów, którzy pierwszy miesiąc wakacji postanowili spędzić niezwykle aktywnie – biorąc udział w letnich praktykach zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

     W ramach praktyk, młodzi ludzie z uczelni wyższych z całego kraju przez blisko miesiąc będą zdobywać nowe doświadczenia oraz wzbogacać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej, samorządowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Będą mieli również okazję poznać specyfikę pracy instytucji państwowych i formacji mundurowych, w tym m.in. Policji. Jednym z pierwszych elementów rozpoczętych przez nich praktyk była wizyta w Centrum Szkolenia Policji. W imieniu kierownictwa szkoły, naszych gości powitały: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Gołąbek oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska. Podczas spotkania inauguracyjnego studenci zapoznali się ze strukturą organizacyjną jednostki, a także zakresem i charakterem statutowych oraz pozastatutowych działań, realizowanych przez kadrę i słuchaczy Centrum Szkolenia Policji. W dalszej części pobytu w Centrum, młodzi praktykanci mieli możliwość obserwować zajęcia prowadzone przez instruktorów Zakład Ruchu Drogowego w ramach kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym, oznaczonego symbolem TJMS-4/18, a także kursu specjalistycznego w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym, oznaczonego symbolem TJS-6/18. Na zakończenie wizyty w naszej jednostce odwiedzili również obiekty dydaktyczno-sportowe. W hali technik interwencji z uwagą obserwowali zajęcia z udziałem słuchaczy CSP. Duże wrażenie na naszych gościach wywarł nowoczesny zespół strzelnic, który zaprezentował im nauczyciel policyjny Zakładu Interwencji Policyjnych.

     Mamy nadzieję, że zarówno teoretyczna, jak i praktyczna część wizyty w Centrum Szkolenia Policji przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy uczestników praktyk na temat szkolnictwa policyjnego, przygotowania do służby, a także specyfiki zadań realizowanych przez polską Policję. Przyszłym absolwentom szkół wyższych życzymy wielu dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.     

Tekst: AK/WP

Zdjęcia: kom. Adam Czekaj/ZTO

Powrót na górę strony