Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Antyterroryści instruktorami strzelań policyjnych

Data publikacji 09.07.2018

W dniach 18 czerwca – 6 lipca br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji, realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu. Do udziału w kursie zostało zakwalifikowanych 16 policjantów pełniących służbę w jednostkach antyterrorystycznych oraz Centralnym Biurze Śledczym Policji. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach było zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego, który polegał na strzelaniu w ograniczonym czasie, z pistoletu maszynowego i pistoletu do tarczy sylwetkowej.

     Przez trzy tygodnie policjanci nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych elementów metodyki szkolenia, standaryzowali wiedzę i umiejętności oraz prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uwieńczeniem wysiłków słuchaczy był egzamin instruktorski składający się z dwóch etapów. Pierwszy, to egzamin z wiedzy ogólnej przeprowadzany w formie testu, natomiast drugi etap, to realizacja zajęć praktycznych z grupą policjantów. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali oceny pozytywne i tym samym uzyskali kwalifikacje zawodowe instruktora strzelań policyjnych.

     W realizacji zajęć dydaktycznych, w charakterze instruktorów współprowadzących zajęcia z wykładowcą Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji, brali udział także doświadczeni policjanci z jednostek antyterrorystycznych: Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Białymstoku.

     Gratulujemy absolwentom kursu i życzymy wielu sukcesów w roli instruktora!

mł. insp. G. Winnicki/ZIP

zdjęcia: ze zbiorów ZIP

Powrót na górę strony