Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileuszowe spotkanie

Data publikacji 04.07.2018

Trzy pracownice Centrum Szkolenia Policji odebrały gratulacje z okazji jubileuszu pracy, od Komendant insp. Anny Rosół i Zastępcy Komendanta insp. Anny Gołąbek.

     Listem gratulacyjnym została wyróżniona Pani Edyta Wiśniewska pracownik Centralnej Biblioteki Policyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, od 2007 roku pracuje Dziale Udostępniania Zbiorów. Sprawnie i profesjonalnie udostępnia czytelnikom zbiory biblioteczne prezencyjnie i na zewnątrz przy wykorzystaniu modułu Wypożyczalnia systemu bibliotecznego PROLIB. Kształci też czytelników – słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych z obsługi elektronicznej bazy katalogowej CBP. Z powierzonych zadań wywiązuje się w sposób profesjonalny, cechuje ją wysoki stopień zaangażowania w pracę zespołową.

     Jubileusz 25-lecia pracy obchodziły dwie pracownice Sekcji Utrzymania Obiektów, Panie Beata Wojciechowska i Monika Wiśniewska. Obie zajmują się przygotowywaniem obiektów sportowych, biurowych oraz akademików do użytkowania przez słuchaczy, funkcjonariuszy Policji i pracowników. Dbają o ich czystość oraz estetykę.

     Wszystkim Paniom gratulujemy jubileuszu i życzymy dobrego zdrowia, zadowolenia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Teresa Siennicka/kierownik CBP i Dominika Lewandowska/kierownik SUO

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

  • Pani Edyta Wiśniewska
  • Pani Monika Wiśniewska
  • Pani Beata Wojciechowska
Powrót na górę strony