Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projektowanie działań profilaktycznych i nie tylko

Data publikacji 03.07.2018

W dniach 18 - 29 czerwca br., w Centrum Szkolenia Policji 14 funkcjonariuszy uczestniczyło w kursie specjalistycznym w zakresie profilaktyki społecznej. W czasie zajęć poznali system ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej i projektowania działań profilaktycznych.

     Policjanci w trakcie szkolenia przygotowywani byli min. do inicjowania oraz organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi, a także rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania przyczynom ich powstawania. Ciekawym elementem szkolenia były ćwiczenia, w trakcie których uczestnicy kursu doskonalili umiejętności udzielania informacji środkom masowego przekazu. Zajęcia odbywały się w dużej mierze w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

     Wszystkim funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

tekst i zdjęcia: nadkom. Marceli Śmiałek/ZSP

Powrót na górę strony