Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odeszła na emeryturę

Data publikacji 24.04.2018

Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół w dniu 23 kwietnia br. pożegnała odchodzącą na zaopatrzenie emerytalne Panią Danutę Elżbietę Godlewską, zatrudnioną na stanowisku specjalisty Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej.

     Pani Danuta Elżbieta Godlewska pracowała w Centrum Szkolenia Policji od 1 października 1990 r., na stanowiskach, kolejno, starszego referenta, starszego księgowego i specjalisty w komórkach logistycznych. Do 2002 roku zajmowała się prowadzeniem ewidencji przychodów i rozchodów zakupionych artykułów żywnościowych. W następnych latach, w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii, prowadziła ewidencję przychodów i rozchodów zakupionych materiałów oraz usług, rejestr umów wydawniczych, a także księgi ewidencji urządzeń poligraficznych, usług studia graficznego oraz foliowania. Od 2011 roku zatrudniona była w Wydziale Łączności i Obsługi Informatycznej. Wykonywała obowiązki z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej. Prowadziła m. in. ewidencję wydatków i realizowanych usług w zakresie teleinformatyki.

     Pani Godlewska wyjątkowo sumiennie i skrupulatnie wykonywała powierzane jej zadania. Była nadzwyczaj dyspozycyjna i odpowiedzialna. Chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi pracownikami. Prezentowała wysoką kulturę osobistą oraz postawę szacunku do współpracowników oraz przełożonych.

     Serdecznie dziękujemy za długoletni okres współpracy, życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.

mł. insp. Krzysztof Biernacki/WŁiOI

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/WODiD

Powrót na górę strony