Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja Konna - organizacja służby i szkolenie. Seminarium

Data publikacji 24.04.2018

W Sierakowie rozpoczęło się Seminarium zintegrowane z III Konferencją Zawodową Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) zorganizowane przez Centrum Szkolenia Policji przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

     Otwarcia seminarium dokonali Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół i  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. W trakcie ceremonii otwarcia został odczytany list Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Jana Lacha skierowany do uczestników przedsięwzięcia. Głos zabrali również Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, a także w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Radca Wojewody Wielkopolskiego Jerzy Fleming. Obecni byli Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk a także Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie insp. Sławomir Kaczmarek.

     W konferencji oprócz przedstawicieli polskiej Policji i Straży Miejskiej biorą udział delegacje z Czech, Słowacji oraz Węgier. W trakcie trwania przedsięwzięcia będą prowadzone zajęcia konferencyjne, na których zostaną przedstawione informacje na temat organizacji służby oraz szkolenia koni i policjantów-jeźdźców w poszczególnych krajach. W ramach części seminaryjnej biorący udział w spotkaniu będą mieli możliwość obserwowania i uczestniczenia w zajęciach praktycznych z zakresu doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych.

podinsp. Mariusz Prokopczyk/ZKP

zdj. ze zbiorów ZKP

Powrót na górę strony