Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie zawodowe kadry dydaktycznej w ramach oferty szkoleniowej CEPOL-u

Data publikacji 24.04.2018

Wzrost poziomu kształcenia, w tym między innymi rozwój kompetencji funkcjonariuszy policji i innych służb odpowiedzialnych za ochronę porządku publicznego oraz bezpieczeństwo obywateli Unii Europejskiej należy do kluczowych zadań CEPOL-u – agencji unijnej, która wiedzie prym w działalności szkoleniowej i badawczej na europejskiej arenie. Aby proces kształcenia i rozwoju kompetencji był jeszcze bardziej skuteczny, w dniach 17 – 20 kwietnia br. w Akademii Policji Sądowej w portugalskim miasteczku Loures, nieopodal Lisbony, odbył się pierwszy etap kursu w ramach oferty szkoleniowej CEPOL-u pod nazwą „Train the trainers”. Polską Policję reprezentował przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji.

     Obszar dotyczący właściwej organizacji i efektywności procesu kształcenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest dla szefów europejskich służb i agencji bardzo istotny. Do problematyki tej przywiązują ogromną wagę i zgłębiają ją między innymi poprzez organizację konferencji oraz zacieśnianie współpracy międzynarodowej.

     Tematyka zajęć pierwszego etapu kursu Train the trainers dotyczyła między innymi organizacji procesu szkolenia, taksonomii celów kształcenia, problematyki nauczania dorosłych, zagadnień innowacyjności, ewaluacji procesu kształcenia, jak również kwestii uwzględniania różnorodności kulturowych występujących na płaszczyźnie szkoleń międzynarodowych. W kursie wzięło udział 27 przedstawicieli reprezentujących formacje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach ściśle współpracujących z unijną wspólnotą. Zajęcia prowadzili doświadczeni eksperci z Austrii, Holandii, Grecji i Portugalii. Kolejny etap kursu, zaplanowany w dniach 27 – 31 sierpnia br., odbędzie w Wiedniu a jego organizatorem jest tamtejsza Akademia Policyjna.

mł. insp. G. Winnicki/ZIP

zdjęcia: archiwum ZIP

Powrót na górę strony