Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niebezpieczne substancje. Spotkania z uczniami

Data publikacji 24.04.2018

Substancje psychoaktywne są jednym z wielu zagrożeń dla zdrowia i życia, a także rozwoju psychospołecznego młodego człowieka. O konsekwencjach zażywania tego rodzaju środków, z uczniami legionowskich szkół rozmawiał nauczyciel policyjny Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji.

     W zajęciach na temat „Zagrożenia związane z eksperymentowaniem substancjami psychoaktywnymi. Odpowiedzialność wynikająca z ich zażywania i rozprowadzania” uczestniczyli  uczniowie klas drugich gimnazjum i pierwszych liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie. Mł. asp. Wojciech Nawrocki omówił zagrożenia, jakie niosą ze sobą narkotyki, substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazywane dopalaczami, e- papierosy oraz alkohol. Uczniowie zapoznali się także z konsekwencjami prawnymi posiadania i zażywania środków odurzających i psychotropowych. Podczas prelekcji wykorzystano materiały filmowe dotyczące skutków zażywania środków uzależniających. Młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu – zadawali dużo pytań dotyczących omawianej problematyki. Łącznie w 9 spotkaniach, zorganizowanych 16 i 17 kwietnia br., uczestniczyło blisko 170 uczniów.

     25 kwietnia br. mł. asp. Wojciech Nawrocki te same zagadnienia omówił również z uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie. W tej placówce oświatowej, w  kilku spotkaniach wzięło udział 100 osób.

mł. asp. Wojciech Nawrocki/ZSK

zdj. ze zbiorów ZSK

Powrót na górę strony