Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalimy wiedzę

Data publikacji 19.04.2018

W miniony wtorek Centrum Szkolenia Policji gościło przedstawiciela Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Nadkom. dr Adam Grajewski, podczas wykładów, podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z kadrą dydaktyczną i słuchaczami.

     Pierwszy z omawianych tematów dotyczył zastosowania metod archeologicznych w trakcie prowadzenia oględzin miejsc katastrof i wybuchów. Odbiorcami byli kadra dydaktyczna zespołu techniki kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz słuchacze kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki – poziom zaawansowany.  Kolejne zagadnienie skierowane było do kadry dydaktycznej Zakładu Służby Kryminalnej. Prelegent omówił zmiany w przepisach dot. ochrony zabytków. Przedstawił też kwestię rejestracji zabytków w bazach danych i omówił najciekawsze działania związane z odzyskiwaniem zabytków, jakie zostały zrealizowane w ostatnim czasie przez jednostki Policji.

podinsp. Dariusz Baj i podkom. Marek Gałęziowski

Powrót na górę strony