Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Muzeum Historycznym w Legionowie

Data publikacji 18.04.2018

Przedstawiciele Centralnej Biblioteki Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym projekt „Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP”. Spotkanie odbyło się w Muzeum Historycznym w Legionowie, w dniu 15 kwietnia 2018 r.

     Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowano w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Muzeum Historycznego w Legionowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Prace wykopaliskowe prowadzone były na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie od 2008 r., a przez kolejne 8 lat porządkowano materiały pozyskane w trakcie badań. Na cmentarzysku przeworskim, odkrytym w CSP, znaleziono 5 grobów z bronią z młodszego okresu przedrzymskiego, 2 groty z elementami zdobniczymi, liczne zapinki o konstrukcji środkowo i późnolateńskiej, unikatowe okucie rogu do picia w kształcie głowy byka oraz naczynia ceramiczne należące do naczyń miniaturowych lub nietypowych. Eksponaty te w lutym 2017 r. zaprezentowano w Muzeum Historycznym w Legionowie, na wystawie „Celtowie na Mazowszu?”. Zwieńczeniem prac badawczych jest wydanie publikacji pt.”Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP”, w której omówione są wybrane przedmioty i zespoły grobowe odkryte na stanowiskach w Centrum Szkolenia Policji. W książce umieszczono również artykuły opisujące znaleziska z innych stanowisk mazowieckich.

     Publikacja dotycząca cmentarzyska przeworskiego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie znajduje się  w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej w Legionowie.

Teresa Siennicka/CBP

 

Powrót na górę strony