Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani do zadań z zakresu problematyki nieletnich i małoletnich

Data publikacji 11.04.2018

Mury Centrum Szkolenia Policji opuścili absolwenci kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, oznaczonego symbolem DSN – 1/18.

W trakcie kursu trwającego od 12 lutego do 6 kwietnia 2018 r. słuchacze przygotowywani byli do wykonywania zadań służbowych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, w tym m.in. wykonywania pełnego zakresu czynności w ramach postępowania w sprawie nieletniego oraz podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej dziecka.

Niektóre zajęcia realizowane były przez przedstawicieli podmiotów zewnętrznych. Tak było chociażby w przypadku realizacji treści programowych dotyczących zagadnień związanych ze zjawiskiem krzywdzenia dzieci, czy problematyką dziecka wykorzystywanego seksualnie. Zajęcia te przeprowadzone zostały przez specjalistów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie słuchacze przeprowadzili spotkania profilaktyczne z uczniami klas podstawowych oraz gimnazjalnych wymienionej placówki.

Kurs ukończyło 22 słuchaczy. Wszystkim gratulujemy pozytywnych wyników uzyskanych na egzaminie końcowym i życzymy dalszych sukcesów.

 

Tekst i zdjęcia nadkom. Marceli Śmiałek/ZSP

Powrót na górę strony